Nezbytnou podmínkou pro získání podpory je vypracování speciálního projektu nebo studie z oblasti informatiky, telekomunikací, elektroniky, aplikace mobilních telekomunikací, nebo počítačové grafiky. Projekty mohou obsahovat vývoj služeb a systémů, celoroční práce, nezávislé studie nebo výzkumné zprávy a podobně.

Posledním dnem pro podání přihlášek do aktuálního výběrového kola je 15. červen 2007. Stipendistou se může stát student, který v řádném termínu zašle vyplněnou žádost, je doporučen výběrovou komisí daného programu, projde osobním pohovorem a je vybrán řídicím výborem Výzkumného a vývojového centra. Stipendijní žádosti i veškeré informace o Vodafone stipendiu lze získat na stránkách Výzkumného a vývojového centra www.rdc.cz.

Vodafone stipendium je koordinováno a řízeno Výzkumným a vývojovým centrem – společným výzkumným pracovištěm Vodafonu, Ericssonu a Českého vysokého učení technického (ČVUT).

„Stipendiem podpoříme každý rok zhruba čtyřicet nadaných studentů z celé republiky. Výsledky jejich stipendijních projektů jsou potom uváděny do praxe buď v rámci Výzkumného a vývojového centra, nebo přímo Vodafonem,“ říká Michal Frýda, manažer a koordinátor Vodafone stipendia.

Vodafone poskytuje stipendium ve výši 1 milionu korun každoročně od roku 2002, a to jak jednotlivým studentům, tak studentským týmům. Podpořené projekty se uplatňují nejen v oblasti telekomunikací (různé JAVA hry, software pro mobilní telefony, WAP aplikace…), ale také v komerční a veřejné sféře.

Příkladem může být navigační systém pro nevidomé – první GSM/GPS systém pro nevidomé na světě, který umožňuje okamžitou lokalizaci nevidomého a jeho navigaci do cílové oblasti, nebo přenos meteorologických dat z terénních stanic pomocí technologie GPRS, či heliová vzducholoď řízená na bázi GSM technologie, a nebo GPS lokalizace pohybu firemních vozů.

Vodafone stipendium posiluje vazby mezi akademickou a komerční sférou a pomáhá studentům připravit se na budoucí zaměstnání. Mohou realizovat zajímavé projekty, než se po škole zařadí do šedé praxe.