Agentura GSA, která je pověřena řízením navigačního systému Galileo, je dnes jedinou agenturou EU sídlící v ČR. V Praze od roku 2012 zaměstnává kolem 200 lidí. Za dobu své existence společně s Galileem přinesla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun.

Dnes se hovoří o změně struktury a rozšíření působnosti GSA. Podle návrhu Evropské komise by GSA mohla i díky Brexitu pod sebe sdružit řízení provozu kosmických programů EU a znásobit počet zaměstnanců na území Prahy. K tomu je nutné najít i odpovídající prostory.

Podpora v Bruselu i Praze

„Agentura GSA je pro Prahu prestižní záležitostí. Hlavnímu městu přináší i řadu výhod, know-how, rozvoj malého a středního podnikání, finance nebo kongresovou turistiku. Přístup Prahy směrem k agentuře proto musí být aktivní a pozitivní. Samozřejmě jsem připraven věc podpořit na úrovni Evropského parlamentu,“ uvádí Jiří Pospíšil.

Magistrát hlavního města Prahy se k rozšíření agentury historicky vyjádřil pozitivně, nicméně samotného procesu už se aktivně neúčastnil. Nově zvolení zástupci města na únorové schůzce projevili zájem o to, aby se pražský magistrát aktivně zapojil do práce vládní komise.

„Velmi rád podpořím další rozvoj a rozrůstání agentury GSA. Naší snahou je do Prahy přivést i další významné evropské, ale i světové instituce. Věřím, že z toho bude těžit celá Česká republika. Jsem připraven poskytnout maximální součinnost,“ říká Jan Chabr.

Věc je nyní ve fázi trialogu – neformálního zasedání, které mohou uspořádat Rada EU, Evropský parlament nebo Evropská komise, jejichž zástupci se jednání účastní. Výsledná dohoda je neformální a každý z orgánů ji musí schválit v souladu se svým jednacím řádem.

„GSA je nejdůležitější evropskou technologickou agenturou, která z Prahy dělá hlavní město satelitní navigace na světě. Po rozšíření by agentura měla zaměstnat až sedm set lidí,“ říká vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Karel Dobeš. 

Pomoc i výběr mýta 

Evropský globální systém Galileo tvoří třicet satelitů ve vesmíru, díky kterým je schopen určit polohu až na 20 centimetrů. Tím je přesnější a spolehlivější než americký systém GPS.

Galileo oficiálně poskytuje služby od roku 2016. Využívá ho například systém eCall, kterým musí od dubna 2018 disponovat všechna auta vyráběná v EU. V případě nehody systém vůz lokalizuje a o nehodě vyrozumí složky integrovaného záchranného systému. Galileo bude využíván od roku 2020 i v systému elektronického mýtného na českých dálnicích.

Agentura mimo jiné zapojuje do vývoje satelitní a navigační technologie české firmy, kterých jsou v Praze desítky. Ty mohou žádat o dotace z evropských fondů na výzkum a vývoj. Po plném zprovoznění by se měl systém Galileo výrazně podílet na HDP celé EU.