Zahájení stavby, které firma plánovala v březnu příštího roku, se tak nejspíš oddálí. Se záměrem navíc nesouhlasí radnice Prahy 6.

Firma chce zrekonstruovat šest budov bývalých papíren, které leží mezi plavebním kanálem Vltavy a železniční tratí. Budovy mají mít nebytové využití, počítá se s obchody, službami, restaurací a kancelářemi. Ty budou propojeny se 13 novými budovami, v nichž vznikne 302 bytů. Ty chce developer pojmout jako modernistické na sloupech, čímž zároveň vyřeší problém s povodňovou lokalitou. Firma chce také vybudovat 453 převážně podzemních parkovacích stání.

Vnitřní park s revitalizovaným Papírenským rybníkem, který je pozůstatkem říčního ramene Vltavy zaniklého na počátku 20. století, má být veřejně přístupný. Investor slibuje také úpravy břehu plavebního kanálu a vybudování dalších veřejných prostranství.

Bytový komplex v záplavovém území? Problém

Po povodních v letech 2002 a 2006 jsou nynější budovy nevyužívané a celý areál chátrá. „Území svým neutěšeným stavem vytváří vizuálně neatraktivní prvek v jinak udržovaném prostředí městské krajiny. Uzavřený areál zároveň představuje neprostupnou bariéru na severním vstupu do parku Stromovka," uvedl investor v dokumentaci.

Podle harmonogramu chce firma první etapu začít stavět v březnu příštího roku, to se ale nejspíš kvůli nutnosti zpracovat kompletní dokumentaci EIA oddálí. Dokončení poslední čtvrté etapy investor plánoval v prvním čtvrtletí 2020.

Vedení městské části se plán nelíbí. „Developerský záměr na přestavbu a dostavbu areálu bývalých bubenečských papíren v lokalitě Císařského mlýna v Praze 6 nenašel u radnice podporu," uvedla mluvčí Úřadu městské části Praha 6 Edita Valentová.

„Z mého pohledu je umístění takto velkého bytového komplexu do záplavového území u industriální památky, navíc při špatné dopravní přístupnosti, nežádoucí. V těsném sousedství bude zároveň letos zahájena rekonstrukce Ústřední čističky odpadních vod, což oznámení záměru v procesu EIA nebere vůbec v úvahu," dodal radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (SZ). Obec je však jen jedním z účastníků řízení a její názor není rozhodující.