V souvislosti s rozsáhlou revitalizací Vrchlického sadů, která zahrnuje také realizaci nové tramvajové trati, hlavní město zadalo IPR Praha organizaci soutěžního dialogu, ve kterém spolu s městskou částí Praha 1 (správce parku) a Dopravním podnikem (budoucím správcem tramvajové tratě) vybere zpracovatele projektu revitalizace parku a tramvajové trati.

Hlavní město se rozhodlo vybrat zpracovatele v tzv. soutěžním dialogu, do nějž budou zapojeni odborníci na stěžejní témata. Po přihlášených týmech bude požadována taktéž vysoká odbornost ve složení: krajinářský architekt, architekt a dopravní inženýr se specializací na tramvajové tratě. Jako podklad pro soutěžní dialog bude mimo jiné sloužit i antropologické šetření, participace s místními provozovateli, dendrologický průzkum a hlukové prověření tramvajové tratě.

Prostor je nutno řešit jako celek

ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE

Nová tramvajová trať, která je součástí plánované revitalizace, by dle podkladu pro spolu projednávanou změnu územního plánu měla vést ulicemi Wilsonovou, Politických vězňů a Washingtonovou, dále předprostorem Nové odbavovací haly Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech a dále ulicí Opletalovou, tam by se měla připojit do stávající tramvajové trati v křižovatce Opletalova x Bolzanova.

„V průběhu přípravy vedení tramvajové trati přes Vrchlického sady se ukázalo nezbytné řešit tento prostor jako celek, nikoli jako samostatné oddělené projekty. Jednotlivá témata – krajinářská, dopravní, sociální, urbanistická nebo památková, jsou totiž úzce propojená. Proto je vhodné vybrat zpracovatele formou řízení, ve kterém budou účastníci řešit dohromady jak prostor parku, tak i tramvajovou trať,“ vysvětluje volbu výběrového řízení Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Vrchlického sady

„Chci, aby byla veřejná doprava pro cestující co nejvíc pohodlná a „user friendly“. Tramvajová síť v Praze za den přepraví stejné množství lidí jako metro a na Hlavním nádraží se denně koncentrují desetitisíce cestujících. To vše dělá z tohoto místa důležitý dopravní uzel pro Prahu i celou Českou republiku. Proto po vzoru západních měst dáme sice trať do parku, ale díky architektonické soutěži a výslednému řešení týmu urbanistů, dopravních inženýrů i krajinářských architektů budou společně dobře fungovat, tvořit komplexní celek a přestupy na různé druhy dopravy budou blíž k sobě,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Řízení se soutěžním dialogem je jedním z druhů zadávacích řízení. Tento postup byl zaveden pro zvláště složité plnění, které zadavatel na počátku není schopen přesně specifikovat tak, aby byly naplněny veškeré podmínky pro použití jiných druhů zadávacích řízení. Jedná se o velmi flexibilní zadávací řízení, které má umožnit nalézt na základě dialogu mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení vhodná řešení pro splnění potřeb a cílů zadavatele.