Podle mluvčího ŘSD Martina Bučka je zahájení oprav naplánováno hned na konec zimní technologické přestávky na začátku dubna. Akci rozdělilo ŘSD do čtyř etap. V rámci první etapy se bude uzavírat pravá trouba tunelu Cholupice (směr D1-D7). Druhá etapa přinese uzavření levé trouby tohoto tunelu.

Během třetí a čtvrté etapy se pak bude pracovat na tunelu Lochkov. V rámci třetí etapy se uzavře levá trouba směrem k D1 a v rámci čtvrté etapy pak pravá trouba směrem k D5. „Vzhledem k charakteru prací při demontáži, montáži a připojení proudových ventilátorů budou práce probíhat při uzavřené tunelové troubě,“ uvedl Buček.

Oprava povrchů i výměna ventilátorů

Omezení ŘSD plánuje vždy na víkend. Počítá se celkem se sedmi víkendy, kdy budou v tunelech probíhat práce nepřetržitě od pátečního večera až do časného pondělního rána. „Provoz bude tedy veden obousměrně ve druhé tunelové troubě v režimu dopravy 1+1 (eventuálně 1+2), při omezení rychlosti vozidel v obou směrech na 60 km/h. V rámci předkládaných dopravních opatření nebude omezeno žádné mimoúrovňové křížení. Celková doba pro dokončení díla uvedená ve smlouvě činí 20 týdnů,“ dodal Buček.

V rámci opravy budou kompletně vyměněny požární uzávěry záchranných cest (vstupy do technických propojek tunelových trub) tunelů Cholupice a Lochkov včetně bezpečnostního značení, dojde k obnově protismykových vlastností vozovek obou tunelů využitím tryskání ocelovými broky.

Během opravy dojde i k výměně stávajících proudových ventilátorů včetně závěsných konstrukcí a potřebných senzorů měření a dalších prvků zajišťujících monitoring stavu ventilátorů. Budou také nahrazena všechna svítidla nouzového únikového osvětlení v levé tunelové troubě tunelu Lochkov. Zároveň dojde k opravám některých SOS skříní a systému radiového volání tak, aby bylo zajištěno pokrytí frekvencí IZS 700 MHz.