Loňský rok byl v mnoha ohledech pro pražské letiště rekordní. Odbavilo skoro 15,5 milionu cestujících a celkem se tu uskutečnilo 148 283 vzletů a přistání. Nejúspěšnějším měsícem loňského roku byl červenec, kdy bylo odbaveno 1 703 193 cestujících. V průměru tak loni prošlo letištěm 42 233 cestujících denně.

Příchod nových dopravců 

„Nárůst počtu odbavených cestujících za rok 2017 je vynikající a převyšuje celoevropský průměr. V rámci srovnání s evropskými výsledky, které máme v tuto chvíli k dispozici zatím pouze za období leden – listopad 2017, dosáhlo Letiště Václava Havla Praha v těchto sledovaných měsících 18,4% nárůstu v počtu odbavených cestujících, zatímco celoevropský růst činil 8,7 %,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Ve srovnání s předchozími dvěma lety je nárůst počtu cestujících odbavených loni na pražském letišti poprvé dvouciferný. „Za opětovným nárůstem počtu odbavených cestujících stojí příchod nových dopravců na Letiště Václava Havla Praha, otevírání nových linek a navyšování kapacit na linkách stávajících. Obecně je nárůst ovlivněn větší ochotou lidí za cestování utrácet na straně jedné a zvyšující se cenovou dostupností létání na straně druhé,“ dodal Řehoř

Nejvíce cestujících loni mířilo do evropských zemí 

Loni bylo z pražského letiště navázáno spojení do více než 16 nových destinací. Ve dvou případech bylo také navázáno spojení s novými letišti (Londýn/City a Londýn/Southend).

V roce 2017 operovalo své lety z pražského letiště 69 dopravců, kteří létali do 163 destinací. Nejvíce cestujících loni směřovalo z Prahy do evropských zemí a Afriky. Nejčastěji byly využívány letecké spoje do Velké Británie, Itálie, Německa, Ruska a Francie. Nejvytíženější destinací byl Londýn. Dále pak následovala Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. „Skokanem“ loňského roku v počtu odbavených cestujících byl Milán Bergámo.

Provozní ukazatele za rok 2017

Počet cestujících                      15 415 001 změna 2016/2017   +17,90 %
Počet pohybů                                 148 283 změna 2016/2017   +8,42 %

TOP země:

1. Velká Británie
1 823 812 cestujících
+6,6 %

2. Itálie
1 354 101 cestujících
+ 29,6 %

3. Německo
1 252 895 cestujících
+8,1 %

4. Rusko
1 199 932 cestujících
+24,6 %

5. Francie
1 044 994 cestujících
+9,0 %
 

TOP destinace:

1. Londýn
1 247 330 cestujících
-0,7 %

2. Paříž
846 977 cestujících
+6,6 %

3. Moskva
824 227 cestujících
+22,9 %

4. Amsterdam
658 694 cestujících
+9,5 %

5. Frankfurt
521 014 cestujících
+1,0 %

Zdroj: Letiště Václava Havla Praha