„Zájem o cestování přes Letiště Václava Havla Praha neustále roste. Počty cestujících sice rostou díky dobře nastavenému motivačnímu programu pro dopravce rychleji než počty vzletů a přistání, ale i pohyby letadel meziročně narůstají," říká Václav Řehoř z představenstva Letiště Praha.

Zmírnění hlukové zátěže 

„Jako odpovědná firma, která se staví čelem k vlivu svého provozu na okolí, jsme proto přistoupili k řadě změn s cílem motivovat letecké dopravce k šetrnému přístupu k životnímu prostředí. Chceme zmírnit hlukovou zátěž v okolí letiště v noční době a nastavit spravedlivější přístup, který zohlední velké rozdíly v hlukových vlastnostech letadel. Více tak zaplatí dopravci za hlučnější letadla nebo za noční provoz,“ doplňuje Řehoř. 

Financování protihlukových opatření 

Hlukové poplatky pro denní a noční doby byly do této chvíle stejné, ale dojde k jejich zvýšení pro vzlety a přistání, prováděné hlučnějšími letadly v noční době. Dopravci by tak měli být motivováni k nasazování tišších typů letadel v noční době, či k jejich přesunu do denní doby. Další změna se týká rozšíření hlukových kategorií z 5 na 14. Nový ceník také zavádí hlukový poplatek na vzlet, když dosud byl účtován pouze pro přistání.  

Finanční prostředky, které letiště vybere od leteckých společností, jsou využívány na financování protihlukových opatření v jeho okolí nebo na monitoring hluku na stacionárních a mobilních stanicích.

Technická opatření 

Řešení, která pomáhají regulovat hluk, využívá letiště více. Jde např. o distribuci na dráhovém systému, aby letadla nelétala přes hustě osídlené části metropole, či o další protihlukové postupy pro přílety a odlety.

Realizována byla i kompletní výměna oken bytových a rodinných domů, staveb školní a předškolní výchovy a staveb pro zdravotnické a sociální účely v minulých letech jako technické opatření přímo v obcích a městských částech, nacházejících se v ochranném hlukovém pásmu. Nový ceník je platný od 25. 3. 2018 do 30. 3. 2019.