„Budova burzy, v níž sídlila Dobytčí a masná pokladna a také hostinec, byla finančním a společenským centrem Pražské tržnice. Logicky se jedná o nejreprezentativnější stavbu v celém areálu. Chceme budově navrátit zpět její zašlou slávu a uvést ji do původního stavu, aby po celkové rekonstrukci mohla zase sloužit Pražanům i všem návštěvníkům města,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora, který má areál holešovické tržnice v gesci.

Budova byla postavená v roce 1895 v novorenesančním slohu. Obnova je plánována zhruba na dva roky a podle prvních odhadů bude stát přibližně 200 milionů korun. V rámci rekonstrukce budou odstraněny novodobé přístavby, jejichž statika je narušená a historické budově burzy tak neprospívají. Kromě velmi rozsáhlých stavebních prací čekají budovu také restaurátorské práce..

Původní funkce, po které nese tradiční označení „burza“, by v dnešní době nenašla v areálu své uplatnění.  Nicméně po rekonstrukci bude objekt sloužit jinému historickému účelu, kterým je provozování restaurace. V prostorách velkoryse pojatého burzovní sálu, osvětleného čtrnácti vysokými okny a zdobeného znaky českých měst, která byla na burze zastoupena, bude restaurace asi pro 300 lidí. Venkovní zahrádka, která byla taktéž v minulosti součástí restaurace, nabídne posezení pro 150 hostů.

Celý areál Pražské tržnice postupně čeká kompletní rekonstrukce a budova burzy je první vlaštovkou. Další investice, které budou následovat, se týkají revitalizace veřejných prostor, vstupů, nových sítí a oprav dalších budov.