Pomoci by měly „zelené karty“, jež mají usnadnit přístup cizinců na pracovní trh, a tak do Česka přilákat scházející odborníky ze zahraničí. Zaměstnavatelská sdružení a organizace se na karty a jejich nositele již těší. Například Unie malých a středních podniků ČR návrh ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení „zelených karet“ uvítala. Podle ní by se mohly stát výborným nástrojem pro zaplnění mezer na trhu práce.

„K pracovnímu materiálu ministerstva se proto stavíme velmi pozitivně,“ uvedl předseda unie David Šejch. „Nedostatek kvalifikovaných pracovníků mnoha profesí je známý fakt, v poslední době se hovořilo hlavně o stavebnictví. Přestože současné nástroje zaměstnávání cizinců umožňují, je tento proces příliš komplikovaný a zdlouhavý, což podnikatele odrazuje,“ dodal Šeich. Karty by přitom měly právě administrativní překážky odstranit a podnikatelům zaměstnávání cizinců tam, kde nelze získat kvalifikovaného tuzemského pracovníka, usnadnit.

„Chtěli bychom doporučit, aby se při určování nedostatkových oborů vycházelo z poptávky po pracovnících, protože administrativní stanovení by omezilo výhody karet. Tyto karty budou fungovat tím lépe, čím jednodušší administrativa s nimi bude spojena,“ říká dále Šeich.

Zástupci malých a středních podniků, jichž jen v Praze působí kolem 150 tisíc, považují za důležité, aby držitelé karet mohli čerpat výhody v nezaměstnanosti až po určité době zaměstnání. „Cizinec by musel v Česku odpracovat například minimálně rok, aby mohl pobírat dávky při ztrátě zaměstnání.

To by zamezilo zneužívání dávek. Platby sociálního a zdravotního pojištění považujeme za samozřejmost,“ míní předseda unie, podle níž úspěšné zavedení karet povede k větší pružnosti trhu práce, a tím také k většímu výběru nedostatkových pracovníků pro podnikatele.

Na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců poukazuje již delší dobu také většina ekonomovů. „Situace na trhu práce se stává velmi napjatou. Zaměstnavatelé mají problémy najít takové zaměstnance, jaké požadují: nevyhovuje totiž skladba nezaměstnaných podle kvalifikace,“ upozornila ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Ekonomka Eva Zamrazilová z Komerční banky stav, který hraje roli rovněž v dluhodobě velice nízké nezaměstnanosti v hlavním městě Praze, konkretizovala. „Téměř třicet procent nezaměstnaných spadá celorepublikově do skupiny pomocných a nekvalifikovaných pracovníků a zde stále na jedno volné pracovní místo připadá téměř deset nezaměstnaných. Silné napětí na trhu práce se ale objevuje i ve skupině nižší administrativy, kde na jedno volné pracovní místo připadá také téměř deset uchazečů,“ podotkla Zamrazilová.