Půlmiliardová rezerva poslouží městským částem na financování investic na svém území. Peníze ovšem nebudou moci čerpat na projekty, na které dostaly finanční prostředky z evropských fondů či od ministerstva školství. O konečném počtu projektů rozhodnou pražští zastupitelé pravděpodobně na svém zasedání v březnu.

Počet žádostí není omezen 

Žádosti budou moci radnice zasílat v elektronické formě, přičemž jednu z nich označí jako prioritní. Podle dnešního rozhodnutí radních není počet žádostí omezen, i když se původně počítalo s tím, že každá městská část smí poslat dvě žádosti.

Starostové mohou žádosti podávat se souhlasným stanoviskem vedení městské části. Podklady musí odeslat ke kontrole do 15. února na magistrátní odbor rozpočtu. Finální podobu pak musí zaslat do 1. března.

„Je důležité, aby se prostředky dostaly k městským částem co nejrychleji. Projekty, na které bude poskytnutá dotace, tak bude možné realizovat v co nejkratším čase. Připravenost investičních akcí je jedním z hlavních kritérií,“  uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.