Soutěž probíhá formou otevřeného workshopu, jehož cílem je nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Pořadatelem je společnost Fourth Quadrant, již ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a IPR Praha vytvořili investoři Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Organizátorem je plánovací kancelář ONplan.

Workshopu, jenž se v polovině února odehrál v Centru architektury a městského plánování, se zúčastnilo devět soutěžních týmů, které představily své koncepty, nad nimiž se diskutovalo nejen s porotou, ale i přizvanými odborníky. Ti odevzdané návrhy hodnotili z pohledu urbanismu, památkové péče, adaptace na změnu klimatu, dopravy i udržitelné mobility a posuzovali i náklady na realizaci a provoz budov.

Porotci tak měli možnost si během diskuze s experty k jednotlivým soutěžním návrhům vyslechnout i odborná stanoviska. Výběr pěti soutěžních týmů, které svůj koncept rozpracují do detailního návrhu, pak vzešel z navazujícího uzavřeného jednání poroty.

„Porota při své diskuzi a výběru postupujících týmů kladla důraz nejen na architektonické a urbanistické ztvárnění budov a jejich návaznost na urbanistickou strukturu Dejvic, ale také na prostupnost pro pěší, kvalitu veřejných prostranství i modrozelené infrastruktury,” uvedl Kees Christiaanse, předseda poroty, nizozemský urbanista a profesor ETH Zurich. A dodal, že důležitým hlediskem byl také přínos dostavby 4. kvadrantu pro obyvatele Prahy 6.

„Rozhodování porotců nebylo jednoduché, všech devět návrhů bylo velmi kvalitních a naplňovalo požadavky soutěžního zadání. V porotě však nakonec zavládla shoda na výběru právě těchto pěti návrhů. Důležitým kritériem bylo i přesvědčivé naplnění takzvaného koeficientu zeleně, tedy dostatku zelených ploch s převahou těch, které jsou na rostlém terénu,“ přiblížil práci poroty zástupce organizátora soutěže Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan.

„Přestože jsme organizovali mnoho architektonických soutěží, ať již pro vyzvané architekty, nebo takto otevřených, vždy mne překvapí, jak lze na stejné zadání vymyslet rozličné architektonicko-urbanistické koncepty. I v tomto případě, kdy jsou architekti omezeni požadavkem respektovat urbanismus architekta Engela, bylo předloženo devět velmi odlišných návrhů a nebylo snadné vybrat pět postupujících. Nicméně jsem přesvědčen, že porota vybrala dobře a těším se na finální návrhy,” konstatoval Petr Palička ze společnosti Penta Real Estate.

S respektem k minulosti i ohledem na budoucnost

V severozápadní části náměstí by mělo být vybudováno až sto tisíc metrů čtverečních ploch určených pro občanskou vybavenost, byty a administrativu. Součástí území se stane i nové kulturní centrum.

„Jsem rád, že investor vyslyšel požadavek na mezinárodní architektonickou soutěž i s našimi podmínkami, které zahrnují také to, aby projekt obsahoval vrchovatou porci občanské vybavenosti, obchodů, restaurací, ordinací i služeb. Pro budoucí souhlas je kromě umístění kulturního centra nutná i úcta k okolí a původnímu zastavovacímu plánu architekta Antonína Engela,“ uvedl starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).

Podle Petra Prokopa (STAN), statutárního místostarosty této městské části, Praha 6 pociťuje nedostatečnou kulturní vybavenost v centrální oblasti Dejvic a Bubenče dlouhodobě a dostavba 4. kvadrantu je tak unikátní příležitostí, jak tento deficit napravit.

„Začlenění konceptu kulturního centra “Vítězné náměstí” do zadání architektonické soutěže je prvním krokem na cestě, na jejímž konci by naše městská část měla disponovat špičkovým kulturním zařízením se dvěma sály pro více než tisíc diváků, komunitními prostorami a navazující kavárnou,“ dodal Prokop.

Finální podoba dostavby, navazující na návrh studia Pavel Hnilička Architects and Planners. bude známá v polovině června, kdy proběhne další soutěžní workshop, po němž porota vybere vítěze.

Na koncepci Kulaťáku začal pracovat architekt Antonín Engel v roce 1921. V „hranaté“ části náměstí a v jeho okolí rychle vyrostly činžovní domy, postavil se i Dům armády.

V půlkruhové částí se ale stihl před válkou jenom Generální štáb. Přitom půlkruhová část byla určena pro výstavné veřejné budovy. V bloku napravo od ulice Jugoslávských partyzánů měla vyrůst radnice pro městskou část, v kvadrantu nalevo pak dvě univerzitní budovy propojené monumentálním mostem. Kromě Generálního štábu ale celá tato část náměstí zůstala prázdná.

Po válce se na stavební boom už nepodařilo navázat. Současný čtvrtý kvadrant sice architekty i funkcionáře vždy lákal, ze všech projektů ale vždy sešlo.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník

Postupující týmy:

A69 – architekti (Česko)
Benthem Crouwel International (Nizozemí) + Opočenský Valouch Architekti (Česko)
Cityförster (Nizozemí) + Studio Perspektiv (Česko)
MVRDV (Nizozemí)
Pavel Hnilička Architects+Planners (Česko) + Baumschlager Eberle Architects (Rakousko)