Místo, kde pobývali Aleš i Sixteen

Komplex, který měla pronajatý, nyní opouští Česká zemědělská univerzita: neočekávaně a poměrně překvapivě. Právě s jejím působením je spojena novodobá historie areálu. V jeho upravené části absolvovala praxe řada vysokoškoláků. Místo se také celorepublikově proslavilo ustájením vysloužilé dostihové klisny Sixteen, když už byla na odpočinku po mimořádně úspěšné závodní kariéře.

A v době, kdy vedení Prahy koketovalo s myšlenkou na pořádání letních olympijských her, se zde počítalo s vybudováním moderního parkurového centra, přičemž plány na projekt tohoto typu zůstaly aktuální i poté, co myšlenky na olympijskou kandidaturu vzaly za své.

Moc se toho ale v místě nezměnilo, pokud nepočítáme nedávné vybetonování menší základové desky a zcela čerstvé vyklučení náletových dřevin a provedení nejnutnějších zabezpečovacích prací, majících bránit další devastaci objektu zámečku. Ten mimochodem v době jeho slávy hojně navštěvovala řada významných umělců; obzvlášť častým hostem býval malíř Mikoláš Aleš.

Dnes tuto éru připomíná pouze tabulka s QR kódem odkazujícím na informace o historii statku a o osobnosti jeho někdejšího nájemce a mecenáše kumštýřů generace Národního divadla Alexandra Brandeise. Na rozpadající se zeď ji umístili členové místního Spolku historie Suchdola. Jejich tlak také vyústil v rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 6: nařízení o zahájení nezbytných stavebních prací na záchranu objektu, řekla Deníku za spolek Petra Wendelová.

Právě oni se netají tím, že pro snahu o záchranu památky není čas za pět minut dvanáct, ale situace dospěla do příslovečné dvanácté hodiny. Míní, že pokud vlastník rychle nepodnikne rázné kroky, mohlo by hrozit i zřícení. Není přitom ojedinělé zaslechnout v Suchdole názor, že právě s tím možná kdosi kdesi počítal: tak by se prý snadno mohly otevřít atraktivní a poměrně rozlehlé pozemky pro příchod nějakého developera.

Co by se zamlouvalo občanům?

Jaké plány má s dvorem hlavní město coby vlastník, se Deníku na pražském magistrátu, kde se čerstvě ujímá moci nová koalice, zatím zjistit nepodařilo. Debata o možné budoucnosti statku se chystá v pondělí 27. února na radnici přímo v Suchdole. Od 19 hodin se tam uskuteční setkání s veřejností v sále Komunitního centra Půda.

Starosta městské části Petr Hejl (Sdružení občanů Suchdola) se chce poradit s občany o tom, jaké využití by se místním líbilo – a o co by tedy měla městská část usilovat. S tím, že je třeba uvažovat, jaké nové využití by bylo prospěšné (a současně i ufinancovatelné jak při stavbě, tak provozu).

„Abychom se péče o památku ujali sami, je zcela mimo naše finanční možnosti,“ řekl Hejl Deníku k myšlenkám, které lze také v Suchdole zaslechnout: že by městská část měla požádat Prahu o převedení památky a o její záchranu i rozvoj se postarat sama. Starosta by považoval za ideální, kdyby se podařilo domluvit další spolupráci se zemědělskou univerzitou.

Univerzita odchází, její koně zatím zůstávají

Odchod České zemědělské univerzity z Brandejsova statku byl pro mnohé překvapením. Deníku k tomu poskytl vysvětlení děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Josef Soukup:

„Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů má v objektu mnoho let ustájené koně, které využívá k výuce v akreditovaných studijních programech – a také příležitostně k zájmovému ježdění pro dětské skupiny ze Suchdola. Fakulta ale nemá právní subjektivitu, jen objekt využívala pro své činnosti; nájemní smlouva byla uzavřena mezi Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a magistrátem.

V létě roku 2022 byla smlouva ze strany ČZU vypovězena s uvolněním objektu ke konci února 2023. Z iniciativy Ing. Hejla, starosty městské části Praha-Suchdol, bylo dojednáno, že magistrát umožní krátkodobou zápůjčku objektu pro ustájení koní do doby, než se podaří vyřešit nové vhodné ustájení.

Co se týká budoucnosti areálu, nikdy jsem nebyl přímým účastníkem jednání mezi ČZU a magistrátem, ale vím, že v uplynulých 30 letech existovala celá řada revitalizačních záměrů, z nichž žádný nebyl realizován; důvody byly různé. Domnívám se, že zvláště v současné době nemá ČZU dostatek zdrojů na záchranu objektu – a ani k němu nemá žádná vlastnická práva.“