Podle Boháče je požadavek na oslunění bytů absurdní. Znamená, že od 1. března musí dopadat sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut. "Stavebníci jsou nuceni projektovat budovy prapodivných tvarů a orientace, aby normu splnili. Vznikají pak zvláštní domy na podivných půdorysech, které dohromady nemohou tvořit smysluplný kus města," uvedl Boháč.

Udržitelné město 

Oslunění by tak měl v budoucnu vystřídat již platný předpis na denní osvětlení. V praxi by to znamenalo, že by pobytové místnosti musely mít okna a součet ploch všech oken by podle návrhu nesměl být menší než jedna desetina podlahové plochy v místnosti. „Byty budou i nadále světlé a zdravé pro život. Norma proslunění to ale nepřináší, akorát způsobuje, že se v podstatě nedá stavět hezké město," doplnil Boháč.

Pražské stavební předpisy umožňují výstavbu tzv. udržitelného města se stromy v ulicích a novostavbami respektujícími charakter okolí. Každá rekonstruovaná ulice širší 12 metrů má mít stromořadí a neměly by vznikat zbytečné podchody a nadchody. Předpisy stanovují i výškovou regulaci novostaveb.