Na osmi hektarech pozemků Palmovky připravuje Pražská developerská společnost 2 000 bytů a 40 000 až 50 000 m² pro administrativu, maloobchod a nekomerční účely. Realizace proběhne po etapách v horizontu pěti až patnácti let a umožní propojení Rohanského ostrova, Invalidovny a Palmovky.

„Podporujeme revitalizaci zanedbaných částí Prahy a oblast Palmovky je nepochybně jednou z těch, které si o to říkají. Na celém projektu bych vyzdvihl kromě chystaného vzniku centra kosmického výzkumu EUSPA plán na výstavbu zhruba dvou tisíc městských bytů. Řešení situace s bydlením v Praze je jednou z našich priorit,“ říká primátor Svoboda.

close Palmovka - vizualizace info Zdroj: Hlavní město Praha/Útvar rozvoje města zoom_in Palmovka - vizualizace

Náměstek primátora Petr Hlaváček dodává: „Schválení změny územního plánu nám umožní dokončit i majetkové vypořádání s dopravním podnikem a předpokládám, že na podzim bude možné prostřednictvím Pražské developerské společnosti zahájit přípravu prvních konkrétních projektů, které vycházejí z územní studie a z nové podoby územního plánu.“ Změna plánu byla podle Petra Urbánka, ředitele Pražské developerské společnosti, iniciována již v roce 2019.

Pro širší oblast Palmovky byla vytvořena urbanistická studie od studia Unit architekti, která respektuje hodnoty lokality a vytváří atraktivní veřejný prostor s bytovými a administrativními budovami. Studie podporuje udržitelný rozvoj a zahrnuje kvalitní zelené plochy a parky. Studenti FA ČVUT vytvořili fyzický model území, který je k vidění v sídle Pražské developerské společnosti.

Klíčovým posunem pro Palmovku bude revitalizace rozestavěné budovy Centrum Nová Palmovka, která se po rekonstrukci stane sídlem Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Na podzim roku 2023 předala Pražská developerská společnost projekt transformace zmíněného objektu magistrátu, který vypsal výběrové řízení na generálního dodavatele formou Design & Build.

Obyvatelé Palmovky se po přestavbě mohou těšit mimo jiné také na centrální park s promenádou, kavárny, obchody nebo na novou základní a mateřskou školu.