Aktuálně pracuje na lokalitě Nových Dvorů v Praze 4, kde vznikne stanice metra linky D. Město vlastní okolní pozemky, z nichž se stanou atraktivní stavební parcely.

Kdo je Petr Urbánek
Na realitním trhu působí 25 let. Po roce 2001 vedl deset let českou pobočku rakouské developerské společnosti Europolis. Jejím dílem je například kancelářský komplex River City, který odstartoval proměnu Rohanského nábřeží. Trojice budov vynikala na počátku tisíciletí jak architekturou, tak „zelenými“ technologiemi. Budova Amazon Court získala v roce 2008 cenu v kategorii Projektů budoucnosti na mezinárodním veletrhu nemovitostí Mipim. Přednášel například na kurzech University of Nottingham, University of Sheffield, Erste School of Banking and Finance a na Fakultě architektury ČVUT.

„V první fázi se městský developer věnuje výběru vhodných městských pozemků, koordinaci příprav území a vedení jednání s investory a zúčastněnými stranami,“ vysvětlil Hlaváček. Napomoci by mu mělo také častější pořizování územních studií, které přesněji vymezí, co se v konkrétní lokalitě smí a nesmí stavět. dokončení Při jejich projednávání se musí protnout zájmy majitelů pozemků, developerů, veřejnosti i města.

Pokud se nový tým osvědčí, měla by z něj vzniknout akciová společnost, podobně jako v jiných evropských metropolích.

„V budoucnu by mohla třeba i stavět. Ale jsme teprve na začátku. Teď je důležité, aby stavební proces nebyl živelný. Ve všech úspěšných městech západní Evropy se díky moderaci zájmy vyvažují. Nejdřív řeknete, kde budou ulice, parky a tak dále. Teprve pak do toho vstupují investoři,“ popisuje Hlaváček.

Za příklad dává bavorský Mnichov, kde městský developer funguje už sto let. Také v Praze vznikla ve 20. letech minulého století srovnatelná instituce, byť s méně atraktivním názvem státní regulační komise. „Připravovala území, do něhož pak vstupoval celý vějíř investorů. Třeba kino Oko v Praze 7 bylo postavené jako dům banky, stavěly církve, družstva,“ dodává Hlaváček.

close Open House Praha 2019. Amazon Court. info Zdroj: RCP Amazon zoom_in   close Open House Praha 2019. Amazon Court. info Zdroj: RCP Amazon zoom_in

IPR už vytipoval čtyři desítky pozemků města či městských částí, kde by mohlo vzniknout pět až 8 projektů. V první řadě cílí na výstavbu bytů. Zatím není jasné, zda by je měla budovat družstva, soukromí investoři, případně město. Tato varianta je však nejméně pravděpodobná, protože Praha nyní zastavila své dřív chystané bytové projekty na Černém Mostě a v Horních Počernicích. Byly totiž příliš drahé.