„Nedávno jsme dokončili první fázi výstavby v okolí Masaryčky. Rádi bychom stavěli dál směrem k Florenci v intencích urbanistické soutěže z roku 2021 a propojili tak centrum města s Karlínem. Díky nákupu pozemků můžeme nyní dokončit jednání s městem o změně územního plánu pro tuto lokalitu a také jednání o kontribucích (náhradách a příspěvcích, které developer poskytne městu – pozn.red). Velká část nyní kupovaných pozemků se po vybudování ulic a veřejných prostor stane majetkem města,“ uvedl ředitel pro komerční výstavbu společnosti Penta Real Estate Pavel Streblov.

Železniční dopravce a dosavadní majitel pozemků se obchodem mimo jiné zbavil nákladů s úpravami pozemků či archeologickým průzkumem.

Vítězná architektonický tým Unit Architekti, A69 – Architekti a Marko&Placemakers | Video: OnPlan

„Jsem rád, že se nám s developerem podařilo vyjednat výrazně lepší podmínky při prodeji pozemků na Masaryčce a zároveň tak může z centra hlavního města zmizet jeden z posledních brownfieldů, který poslouží k rozvoji metropole. Zároveň nebudeme platit náklady na úpravy pozemků, které souvisejí např. se zdejší stanicí metra Florenc nebo s archeologickým průzkumem lokality. To nově zajistí developer,“ ¨potvrdil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

S výstavbou nové čtvrti v lokalitě Florence počítá vedení města Prahy i městské části Praha 1 a Praha 8. V roce 2021 proběhla mezinárodní urbanistická soutěž, která nastínila budoucí podobu tohoto území. Vítězný návrh od týmu Unit Architekti, A69 – Architekti a Marko&Placemakers na jaře 2022 projednala a schválila Rada hlavního města Prahy.

Kupní cena, kterou Penta Českým drahám zaplatí, se odvíjí od navržené změny územního plánu. Penta ihned zaplatí Českým drahám cenu odpovídající maximální zastavitelnosti území dle stávajícího územního plánu a v závislosti na jeho konečné podobě bude mít povinnost cenu navýšit dle případného nárůstu stavební zastavitelnosti území. Cena tak bude lépe odrážet možný budoucí výnos z těchto pozemků. Podstatnou část ceny získají České dráhy hned bez ohledu na to, jak se jednání o územním plánu bude vyvíjet dál.

Aktuálně Penta staví podél ulic Na Florenci a Hybernské na pozemcích, které České dráhy prodaly v roce 2016 a 2017. Pozemky, které jsou nyní předmětem prodeje, jsou z hlediska zastavitelnosti nejkomplikovanější. Penta oproti původnímu smluvnímu nároku vůči ČD ponese sama vícenáklady spojené s existencí metra jako jsou vibroizolace a případné částečné přemostění zařízení metra. Převezme také veškeré výdaje spojené například s archeologickým průzkumem lokality a změnou územního plánu.

Projednání změny územního plánu probíhá již několik let. Magistrát se s Pentou již dříve dohodl, že v nové zástavbě bude minimálně 40 % bytů, kterých je ve městě dlouhodobě nedostatek. Cílem je proměnit stávající neprůchozí uzavřenou oblast v živou městskou čtvrť propojující oblast Florence, Karlína a Žižkova. Očekává se, že projednání změny územního plánu bude dokončeno v roce 2024.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která vydává Pražskýo deník.