Novostavba bytového domu v lokalitě U Tyršovy školy v Praze 5 vyroste na městském pozemku o rozloze 2 815 metrů čtverečních. Po zpracování zadání vyhlásí Pražská developerská společnost (PDS) ve spolupráci s městskou částí Praha 5 ještě letos pro tento projekt zadávací řízení na dodavatele architektonických a projektových prací.

V případě Dolních Počernic, kde PDS pro nadcházející roky chystá mimo jiné výstavbu zhruba osmi set městských nájemních bytů, se v posledních dvou letech jedná už o čtvrtý projekt schválený pro tuto lokalitu. Pozemky, jejichž celková rozloha dosahuje 18,5 hektaru, jsou totiž jedním z největších rozvojových území hlavního města, které je možné využít pro rezidenční výstavbu.

Celé toto rozsáhlé území, ležící podél Českobrodské ulice nedaleko Štěrboholské spojky, rozdělila PDP na čtyři projektové části. První zahrnuje výstavbu zhruba 250 bytů, druhá představuje vznik dalších přibližně 550 bytových jednotek, třetí část se týká infrastruktury, například vybudování sítí, kanalizace či dopravního napojení, a v dubnu schválená čtvrtá část projektu se vztahuje ke škole, jejíž příprava je nutná pro bytovou výstavbu.

V horizontu deseti až dvanácti let tak v Dolních Počernicích vznikne asi 800 městských bytových jednotek, které se budou nacházet v rodinných a řadových domech i nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, navazujícími na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory určené pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace. Vznikne tam i malé náměstí s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé. V rámci třetí projektové části bude komplexně řešena dopravní situace a napojení na MHD a PID. Celý projekt by měl vzniknout postupně v průběhu let 2025 až 2034.

„Dolní Počernice patří spolu s Palmovkou v Praze 8 a Novými Dvory v Praze 4 k největším územím, která zpracováváme. Ve všech těchto případech připravujeme plnohodnotné městské čtvrti. Jsem rád, že jejich součástí jsou také vzdělávací zařízení pro děti, pro jejichž jednotnou a kvalitní výstavbu jsme spolu s ČVUT zpracovali Manuál pro zadávání veřejných budov - základních škol,“ uvedl Petr Urbánek, ředitel PDS.

„Projekt bytového domu v Jinonicích a stovky plánovaných bytů včetně odpovídající občanské vybavenosti v nové čtvrti v Dolních Počernicích jasně dokazují, že náš plán udržitelné bytové politiky je na dobré cestě. Věřím, že se nám podaří rychle získat stavební povolení, aby mohla výstavba osmi set nájemních bytů v Dolních Počernicích začít co nejdříve,“ dodala Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.