Praha 8 se dočkala významného kroku ke zlepšení infrastruktury v Bohnicích díky nedávné dohodě s investorem, která zajistí nejen moderní hasičskou zbrojnici, ale i komplexní volnočasový areál v lokalitě Pomořanská. Radní městské části minulý týden schválili prodej pozemku, jenž zahrnuje závazek investora postavit zázemí pro dobrovolné hasiče, kteří dosud sídlí v nedůstojných podmínkách bohnické psychiatrické nemocnice.

Součástí transakce je i opce na koupi bytů pro klíčové profese jako jsou členové integrovaného záchranného systému, učitelé a zdravotní sestry, kterých je v Praze 8 nedostatek. Celkové plnění investora ve prospěch městské části dosahuje 50 milionů korun. Prodej pozemku u ulice Pomořanská bude ještě projednávat zastupitelstvo.

Nové hřiště s horolezeckou stěnou i bazén

Investor také slibuje vybudování multifunkčního hřiště se zázemím a horolezeckou stěnou, které nahradí stávající basketbalové hřiště, jež bude po dobu výstavby přesunuto na protější pozemek.

Nový areál bude obsahovat byty i veřejnosti přístupné sportovní prostory, včetně bazénu, zařízení péče o seniory, ambulantní zdravotnické zařízení a dětské skupiny. Pro obyvatele nových bytů a návštěvníky areálu vzniknou podzemní parkoviště a přibližně 45 venkovních parkovacích míst, která budou moci využít i stávající obyvatelé sídliště. Projekt navrhl renomovaný ateliér Aulík Fišer Architekti.

close Vizualizace multifunkčního moderního hřiště v Bohnicích. info Zdroj: se svolením MČ Praha 8 zoom_in Vizualizace multifunkčního moderního hřiště v Bohnicích.

„Díky prodeji pozemku jsme se dokázali s investorem domluvit i na podobě projektu, který tu vyroste a má potenciál stát se novým lokálním centrem sídliště, zároveň naplní i potřeby městské části. Nebude se tak opakovat situace nedalekého projektu Troja Horizont, kde si majitel pozemku prosadil soudní cestou výstavbu bez jakékoliv dohody s městskou částí,“ říká Radomír Nepil (ANO), místostarosta pro územní rozvoj.

Investor měl u Pomořanské ulice původně v plánu postavit výškové studentské bydlení bez veřejné vybavenosti, s tímto záměrem městská část nesouhlasila.

„Bez dobrovolných hasičů by záchranný systém v Praze nemohl fungovat. Podmínky, ve kterých působí, se samozřejmě odrážejí i na chuti a motivaci tuto práci dělat, proto jsem rád, že se jejich situace u nás na Osmičce konečně vyřeší,“ říká Jiří Vítek (Patrioti), místostarosta pro bezpečnost.

Díky této dohodě získá Praha 8 nejen moderní hasičskou zbrojnici, ale i nový volnočasový areál, který výrazně přispěje ke zlepšení kvality života v této městské části.