„Navýšení odměn bude ve výši 1000 Kč, to znamená, že celková odměna člena okrskové volební komise bude 2 500 Kč, předsedy pak 2 800 Kč,“ říká Tomáš Hejzlar, tajemník městského úřadu Praha 12. Právě v této městské části bude prezidentské volby zajišťovat asi padesát okrskových volebních komisí.