Přidělování grantů má svá pevná pravidla. Zájemci mohou žádat o peníze jen na opravy vztažené k plášti domu, například na opravy fasád, oken, vrat či střech. Musí se jednat o opravu nebo výměnu existující části nemovitosti, nikoliv o novou investici. Příspěvek může pokrýt maximálně 50 procent nákladů.

Opravu musí stihnout ještě letos

Fyzické a právnické osoby, jež chtějí svůj dům v městské části Praha 1 zvelebit, musejí práce zahájit i dokončit ještě tento rok. Navíc není v tuto chvíli jisté, zda radnice bude v dotačním programu pokračovat. Podatelna žádosti přijímá do 8. března do 13 hodin.

Žadatel musí rovněž písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než je zmiňovaná polovina skutečných nákladů. Smyslem grantů je zvelebit a zatraktivnit centrum Prahy pro turisty i její obyvatele.

„Zájem je každý rok. Letos jsou granty vyhlášeny pouze na opravy vnějšího pláště. Zdali budou vypsány i po roce 2019 je politické rozhodnutí současné koalice. Granty na opravu domovního fondu jsou vždy kompletně vyčerpány při přidělení,“ uvádí mluvčí Prahy 1 Kateřina Písačková.

Granty jsou podnětem pro vyšší investice

V minulých letech byl poměrně velký rozdíl mezi celkovými investovanými prostředky a výší grantu. Například minulý rok radnice poskytla grant 60 žadatelům. Celková cena všech oprav se vyšplhala na 94,1 milionu, přičemž z toho granty činily 27,1 milionu. „Je to motivační ukazatel, jak relativně malá částka, kterou městská část přispěje, podnítí vysoké investice,“ dodává Písačková.

Od roku 2008 radnice obdržela celkem 622 žádostí, přičemž podmínky pro získání grantu získalo jen 445 z nich. V drtivé většině přes 87 procent žádá o grant společenství vlastníků jednotek, méně už fyzické osoby 13,5 procenta, družstva a firmy.

Opravy se nakonec prodraží

Při realizaci oprav se velmi často stává, že věci dopadnou jinak, než majitel plánuje. Většinou se oprava celkově prodraží. „Městská část Praha 1 tedy reflektuje realitu a proplácí až konečné faktury,“ dodala Písačková.

Například minulý rok činil schválený rozpočet na granty na opravy domovního fondu 30 milionů, od roku 2008 již radnice proplatila téměř 239 milionů. Největší suma připadla na rok 2014 téměř 60 milionů.