Trojice kostek, navržených architektem Karlem Pragerem, mimo jiné také autorem budovy bývalého Federálního shromáždění, je už léta v nevyhovujícím stavu. Budovy mají problémy se statikou, zatéká do nich a uspořádání interiéru odpovídá 70. letům minulého století.

Podstatou původního – magistrátem už vysoutěženého – řešení bylo radikální snížení energetické náročnosti. „Nakonec se od plánu upustilo, protože se nepodařilo projednat zásadní technické řešení, a to přivaděč vody z Vltavy, který měl budovy ochlazovat. Mezitím také přešla správa Emauzského areálu do rukou IPR a spolu s tím i odpovědnost za provedení rekonstrukce. Rekonstrukce by měla v první řadě respektovat architektonickou hodnotu budov,“ vysvětlil mluvčí IPR Marek Vácha.

IPR začátkem letošního roku po konzultaci s vedením města, zástupci magistrátu a Českou komorou architektů rozhodl, že se obnova odehraje ve dvou paralelních etapách. První bude rekonstrukce budov vycházející z původního projektu magistrátu. „Ponese se v duchu respektu ke kulturní a architektonické hodnotě díla Karla Pragera a jeho spolupracovníků,“ řekl Vácha.

Tři z pěti

Zároveň IPR chystá architektonickou soutěž na veřejné venkovní prostranství. „Aktuálně zjišťujeme potřeby a názory zaměstnanců na vnitřní a venkovní prostory. Soutěž na podobu venkovních prostor bude vypsána letos na podzim. Soutěž na dodavatele rekonstrukce budov je v plánu příští rok,“ upřesnil Vácha.

Venkovní areál by se měl propojit se zahradami benediktinského opatství. Cílem je odstranit bariéry, kvůli kterým jej lidé nenavštěvují. Zmizí proto plot, který klášter a sídlo IPR odděluje od Vyšehradské ulice.

Někdejší sídlo Projektového ústavu výstavby hl. m. Prahy bylo postaveno v původní zahradě emauzského kláštera. Po první etapě, dokončené v roce 1973, se počítalo ještě s výstavbou čtvrtého a pátého pavilonu na nároží Vyšehradské a Karlova náměstí. Ty už se však realizace nedočkaly.