Místa nejsou ohraničená stěnami, a tudíž je lidé nemohou získat do svého výlučného vlastnictví. Pan Martin, který bydlí v novostavbě v Praze 10, si nejdřív myslel, že si někdo jen na chvíli „vypůjčil“ jeho podzemní stání.

Po pár dnech majitele auta vypátral. K jeho úžasu mu však před očima mával nájemní smlouvou. V ní pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem garážového stání a má právo ho pronajmout.

„Nájemce, který v domě bydlí v garsonce od jiného majitele, zareagoval na inzerát, zaplatil zálohu za stání na několik měsíců a taky se pak nestačil divit. Nenapadlo ho předem si prověřit, komu stání v garáži skutečně patří,“ popisuje pan Martin.

To není totiž tak jednoduché jako v případě pronájmu bytu, kde stačí na dálku zjistit majitele na internetových stránkách katastru nemovitostí.

Složité dohledávání

Jednotlivá místa v hromadných garážích jsou evidována buď jako společné části domu, anebo jako jedna velká nebytová jednotka. „My ve smlouvě s klienty máme, že garážová stání jsou součástí společných prostor a k jednotlivým stáním mají majitelé bytů výlučné užívací právo,“ říká Marcela Fialková, mluvčí Central Group.

I když mnozí developeři nabízejí k bytu jednotlivá parkovací stání samostatně, z právního hlediska se pořád jedná o společný majetek nebo podílové spoluvlastnictví. Při nahlédnutí do katastru nemovitostí proto lze u pronajímatele zjistit jen velikost jeho podílu, nikoli to, zda se vztahuje ke konkrétnímu nabízenému stání.

Důvěřuj, ale prověřuj

Než budoucí nájemce uzavře obchod, má tři možnosti, jak si pronajímatele garážového stání proklepnout. „Na katastru nemovitostí si může vyžádat kopii kupní smlouvy bytu či nebytové jednotky. Může se ovšem stát, že ani v ní nemusí být konkrétní stání přesně specifikováno,“ vysvětluje advokát Michal Ševčík z kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

„Další možností je vyžádat si na katastru prohlášení vlastníka budovy, na jehož základě developer nemovitost rozdělil na jednotky a přiřadil k nim jednotlivá garážová stání, nebo přiřadil stání ke spoluvlastnickým podílům na jednotce velkoprostorové garáže,“ pokračuje Ševčík. Třetí cestou je obrátit se na výbor Společenství vlastníků jednotek (SVJ), který by měl mít o garážích přehled.