Investor zároveň dospěl k dohodě se zástupcem občanů a vlastníků nemovitostí z okolí stavby, Spolkem Pro Hanspaulku, který od počátku správních řízení k umístění stavby usiloval o změnu výšek a objemu stavby.

Výsledkem dohody jsou částečné úpravy projektu. Ty znamenají rozumný kompromis, který zachovává architektonické řešení projektu, ale více respektuje zájem vlastníků nemovitostí umístěných zejména při ulici Kladenská i na jižním svahu Hanspaulky.

Zhruba během  dvou let tak vyrostou nad stanicí metra Bořislavka čtyři originální budovy ve tvaru krystalů. Architektonické řešení vzešlo z mezinárodní soutěže, ve které uspěli domácí autoři projektu: Aulík Fišer architekti. Po dokončení projektu, které je předběžně plánováno na první kvartál 2021, nabídne Bořislavka Centrum celkem 24 tisíc m2 kancelářských ploch, 8600 m2 obchodů včetně supermarketu a dalších přibližně 50 obchodních jednotek zaměřených zejména na služby, které v této lokalitě zcela chybí.

Obchodní centrum nabídne lidem nový komfort a rozšíření služeb občanské vybavenosti. K dispozici budou například lékárna, drogerie, kadeřnictví, květinářství, čistírna oděvů a další služby, kavárny, ale i park se zelení pro odpočinek a setkávání. Propojení obchodních  pasáží s vestibulem metra ocení zejména místní obyvatelé.

Náměstí, zeleň i vodní prvky

Na úrovni vstupu do metra vznikne malé náměstí – piazzetta, s jedinečným výhledem na pražské panorama. Centrum bude obklopovat dohromady více než tři tisíce čtverečních metrů nových ploch se zelení a vodními prvky, které budou tvořit veřejné prostranství na pozemcích investora. Výsledná skladba kancelářských i obchodních prostor aktuálního projektu, byla koncipována i s ohledem na udržení nižší frekvence dopravy a narůstající potřeby parkovacích míst.

Cílem projektu je od samého začátku vytvořit v Praze 6 architektonicky výjimečné, vyvážené  dílo, které obohatí nejen město jako takové, ale také bude znamenat výrazný přínos pro městskou část. Proto se investor v roce 2012 rozhodl, že původní projekt, který již byl v dané lokalitě povolen, realizovat nebude a nalezne atraktivnější návrh.

Zmíněné vítězné architektonické řešení z dílny Aulík Fišer architekti bylo dále diskutováno nejen s místními úřady, ale také s občanskými spolky a starousedlíky. Součástí uzavřené dohody je také úprava alejí na přilehlých komunikacích a nově navrhovaná výsadba v nejbližším okolí projektu. To vše podtrhuje zájem obou stran na zvýšení pohody bydlení a kultivaci životního prostoru pro obyvatele jižního předpolí budoucího centra. Obě strany mají také zájem na revitalizaci náměstí Bořislavka a jeho okolí, který hodlají společně předložit městské části Praha 6 k posouzení a případné realizaci.

Dokončuje se stavební jáma

 “V rámci mnoha jednání vedených s veřejností a lokálními patrioty, jichž se výstavba centra bezprostředně dotýká, se nám podařilo společně s architekty nalézt řešení finální podoby budov včetně zeleně v parteru Centra a v nejbližším okolí. Současně přitom Bořislavka Centrum neztratí svůj originální výraz, který je výsledkem mezinárodního architektonického workshopu z června 2013.” uvedl k tomu Petr Pujman, generální ředitel investora společnosti Bořislavka Office & Shopping Centre.

“Co se výstavby týče, dokončujeme stavební jámu, odkud jsme pro představu vyvezli více než 120 tisíc kubíků horniny. Provádíme založení budov na velko-průměrových pilotech a známkou běžících betonářských prací jsou  první tři postavené jeřáby, ” uzavírá Pujman.