V současnosti je ulice Povltavská frekventovanou dopravní spojkou, která vede z tunelu Blanka směrem do Libně. Ve chvíli, kdy bude dokončena výstavba tunelového propojení Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka, bude možné ji výrazně zklidnit.  

Pražští radní proto už nyní pověřili Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracováním studie na tzv. Povltavskou promenádu. Měla by prověřit možnosti vzniku budoucí promenády a zeleného propojení s okolními parky. 

Promenáda přispěje ke zkvalitnění života ve městě

Povltavská promenáda by měla v budoucnu fungovat jako zelená páteř, která propojí tři významné pražské rekreační oblasti. Budoucí Rohanský park na karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast Rokytky a Trojskou kotlinu. 

„Povltavská do budoucna představuje zásadní propojení zeleně a rekreačních oblastí v Praze, což bude umožněno dostavbou Městského okruhu s tunelovou trasou. Je dobře, že se na plánech proměny rušné dopravní spojky v klidnou promenádu, začíná pracovat již nyní. Základem úspěchu je totiž včasná komunikace a projednání se všemi stranami,“ vysvětlil Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj. 

Jedná se o významný projekt, který přispěje k razantnímu zvýšení kvality života v metropoli a zhodnotí obrovské prostředky vložené do stavby Městského okruhu. Veřejnosti by měl být návrh studie představen v srpnu tohoto roku. Předpokládá se, že finální verze bude hotova v lednu 2022.