ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.

V každém kraji soutěží čtyři projekty. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisti, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„Do finále se dostaly zajímavé projekty, které pomáhají zlepšovat život na mnoha místech po celém Česku. Jsem rád, že je v současné době společně s lidmi podpoříme a pomůžeme tak spolkům a místním organizacím překonat náročnou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Praha jako muzeum dějin

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od rekonstrukcí prostor pro fungování spolků a organizací, přes nákup zdravotních pomůcek nebo potřebného vybavení až po vzdělávací programy pro děti. Právě jeden z takových projektů je druhým představeným finalistou z Prahy 1-5.

Projekt pražského Muzeum paměti XX. století si klade za cíl neotřelým způsobem seznámit děti a školní mládež s významnými okamžiky našich dějin (rok 1948, 1968, 1969, 1989 aj.), které zásadním způsobem poznamenaly život českého národa. Specifikem projektu je, že dojde k vyškolení průvodců z řad školní mládeže, kteří budou provázet své vrstevníky a spolužáky.

„V některých bodech těchto vycházek budou ve spolupráci s majiteli objektů vytvořeny i mikroexpozice, tzv. muzea venku, která budou připomínat a názorně přibližovat jednotlivá témata,“ říká Terezie Jenisová z Muzeum paměti XX. století.

Finanční prostředky z projektu budou použity na uskutečnění celkem 24 vycházek Prahou, tisk letáčků s informacemi o trase a také pro vývoj mobilní aplikace v češtině a angličtině.

Rozhodněte i vy!

O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz.

Přispívat můžete až do 2. července. ČSOB pošle do každého regionu celkem150 000 Kč.
Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců.

Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč.

Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 korun. 

Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.