Projekt ČESKÝ GOODWILL, jehož nultý ročník v letošním roce koná, si klade za cíl podpořit odpovědné podnikání a vytvořit základnu pro setkávání podnikatelů, kteří sdílejí hodnoty ČESKÉHO GOODWILLU. Úvodní fáze projektu odstartovala v závěru květnu. Do konce června mohli lidé nominovat ty podnikatele a společnosti ze svého okolí, kterých si váží, protože pro ně není zisk jediným cílem a ctí základní morální hodnoty.

Všechny nominované pak organizátoři v průběhu letních měsíců kontaktovali, aby je o nominaci informovali a požádali o její přijetí. S příběhy těch, kteří svou nominaci přijali a spolupracovali na přípravě svých medailonků, se můžete seznámit na www.cesky-goodwill.cz. „Počátkem září vstoupil projekt do závěrečné fáze. Do neděle 29. září probíhá hlasování veřejnosti, která rozhodne o tom, kdo se stane OSOBNOSTÍ ČESKÉHO GOODWILLU," přibližuje průběh projektu Markéta Nová ze společnosti HPCG, která jej organizuje. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 10. října 2013.

Nominováni byli…

Spektrum nominovaných je pestré v mnoha ohledech. Z geografického pohledu je zastoupena téměř celá Česká republika. Stejně tak z hlediska velikosti firmy se rozpětí pohybuje od mikro-podniků až po společnosti s několika sty zaměstnanci a mnohamiliardovým obratem.

Tyto statistiky naznačují, že míra odpovědného a čestného chování není úměrná kapitálové síle podniku. Naopak potvrzují, že poctivé a férové jednání je odpovědností každého jednotlivce. A firma je pak taková, jací jsou lidé, kteří ji tvoří. ČESKÝ GOODWILL ukázal, že okolí firmy tyto skutečnosti vnímá velmi dobře.

„Lidé svými nominacemi dali najevo, že důvodem pro to, abychom si někoho mohli skutečně vážit, jsou každodenní drobné skutky, jimiž vyjadřujeme naši dobrou vůli a morální integritu spíše než ojedinělý hrdinský čin," hodnotí Nová, a dodává: „Zároveň všichni nominující pomohli ukázat, že existují poctiví podnikatelé, kteří tvoří skutečné hodnoty a tím přispívají ke zvyšování životní úrovně nezřídka celého regionu, ve kterém jejich firma působí."

…a vítězem se stává…

O tom, kdo zvítězí v hlavní kategorii projektu, OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, můžete rozhodnout právě vy. Prohlédněte si medailonky všech statečných, kteří přijali svou nominaci a spolu s ní i určitý závazek stát se morálním vzorem pro ostatní, a zvolte toho, jehož příběh vás nejvíce osloví. „Hlasovat může každý jednoduše on-line, stisknutím tlačítka „Hlasujte" pod medailonkem svého favorita," vysvětluje Markéta Nová a doplňuje: „Každý hlasující má pouze jeden hlas, proto pečlivě zvažte, kdo je nositelem hodnot, které jsou pro vás důležité."

Organizátorem projektu ČESKÝ GOODWILL je česká poradenská skupina HPCG, záštitu nad projektem převzala Česko-německá obchodní a průmyslová komora. ČESKÝ GOODWILL mediálně podporují rádio ZET a regionální Deník. Tváří ČESKÉHO GOODWILLU se stal známý český zpěvák a herec Zdeněk Podhůrský, který se vedle mnoha dalších aktivit věnuje pomoci hendikepovaným dětem v rámci projektu Číslo na Boha.

Pokud i vy oceňujete poctivou práci druhých a chcete ukázat, které hodnoty jsou pro vás důležité, podpořte ty, jejichž příběh vás nejvíce osloví na www.cesky-goodwill.cz. Vaši dobrou vůli můžete projevit také přímou podporou hendikepovaných dětí na www.cislonaboha.cz.