Češi si raději výrobní haly nebo skladovací prostory kupují či sami staví. V zahraničí si je firmy naopak pronajímají. „Podle mne je to dáno historicky. Část českých manažerů stále žije ve stereotypu, že výrobní firma musí vlastnit výrobní prostory a všechna další potřebná aktiva. Doba se ale změnila a ekonomický tlak je jednoznačný. Čím větší dlouhodobý profit dokáže firma vytvořit s co nejmenším množstvím vázaného vlastního kapitálu, tím je lepší její management.

Nemovitosti obecně jsou drahé a váží tedy velké množství kapitálu, který se dá využít efektivněji jinak,“ komentoval ředitel realitní společnosti AAAIndustry.cz Přemysl Vávra. Pražské podnikatele a jejich firmy přitom nákup nemovitostí nadměrně zatěžuje. Jejich ceny totiž trvale rostou. Letos výrobní haly a skladovací prostory podraží odhadem o asi osm procent. Cena pronájmů se přitom v průměru nezvýší a v některých místech bude dokonce klesat.

Podle Vávry platí pro rozhodování o koupi a pronájmu výrobních a skladovacích prostor velmi prosté pravidlo. „Jde-li o zavedenou firmu mající volné finanční zdroje, působící ve stabilním odvětví, kde nelze předpokládat výrazný růst tržního podílu či celého trhu, rada zní koupit nebo stavět,“ uvedl. Vlastní prostory jsou v takovém případě známkou stability.

Pronájem je podle Vávry naopak výhodný pro expandující firmy, působící na rychle rostoucím trhu. Rozsah pronajatých prostor většinou lze pružně přizpůsobovat rostoucím potřebám společnosti. A hlavně: „Nájem nemovitosti neváže finanční prostředky, které firma může efektivněji použít pro financování svého růstu. Pronájem prostor také snižuje celkové riziko podnikatelského záměru. Pokud se totiž v dané lokalitě nedaří, je mnohem jednodušší podnikání ukončit či přenést někam jinam,“ dodal Vávra.