Na rozdíl od Eurocenter, která se zakládají teprve v posledních dvou letech a zaměřují se na informování celé veřejnosti, orientují se Euro Info Centra téměř výhradně na podnikatelskou sféru, hlavně na malé a střední podnikatele, pro které zajišťují široké spektrum služeb. A co může podnikatel od Euro Info Centra Praha očekávat? Především jsou to informace o fungování Unie, jednotného trhu a institucí.

Pracovníci střediska poskytnou též údaje o podnikatelském prostředí unie a Česka. Znamená to, že se zde majitel pražské firmy, který chce svou činnost rozšířit do některé ze zemí unie, dozví, jaké jsou podmínky podnikání v daném státě, co musí splnit, chce-li založit podnik, poskytovat služby či vyslat do něj své pracovníky.

Na pražské Euro Info Centrum se mohou obrátit i ti, kteří v některé ze zemí unie hledají obchodní partnery, odborníci ze střediska jim zprostředkují i obchodní kontakty při mezinárodních kontraktačních setkáních a obchodních misích. Samozřejmě zde podnikatelé získají i podrobnosti o programech podpory podnikání v Evropské unii a Česku, o veřejných zakázkách v jednotlivých zemích unie. Euro Info Centrum Praha vydává též elektronický měsíčník EUwatch, který obsahuje informace o nabídkách a poptávkách zahraničních firem.

Výhodou zejména pro drobné podnikatele je fakt, že pracovníci Euro Info Centra Praha odpovídají na jednoduché otázky telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zdarma. Podnikatelé se přitom nejčastěji ptají na možnosti obchodní spolupráce, přístup k unijním zdrojům financování, komunitární právo a veřejné zakázky. Za poplatek pak středisko zpracovává komplexnější dotazy a požadavky. Další podrobnosti se lze dozvědět na www.euroinfocentrum.cz.