Dosud platná, mnohokrát novelizovaná norma má spoustu chyb a nedostatků, a tak není divu, že se profesní sdružení a svazy těší na normu zcela novou. Insolvenční zákon, který měl původně začít platit letos v červenci, vstoupí v platnost až od ledna příštího roku. Má výrazně zrychlit konkurzy, zlepšit postavení věřitelů a umožnit ozdravení problémových podniků. Zákon nově zavádí také osobní bankroty pro předlužené lidi a nabízí možnosti jejich oddlužení mimo exekuční režim.

Zástupcům podnikatelů půlroční zpoždění příliš nevadí. „Je to pořád lepší, než aby se nakonec pár dní před spuštěním začaly objevovat problémy a již by nezbyl čas k jejich odstranění. Jde o to, aby zákon bezchybně fungoval hned od začátku, aby to s ním nedopadlo nakonec jako se zákoníkem práce,“ uvedl před časem generální ředitel Svazu průmyslu Zdeněk Liška.

Podnikatelé očekávají, že nový zákon konkurzní řízení především zrychlí. Dosud totiž konkurz v Česku trvá v průměru více než pět let. Známé jsou ale i mnohem delší případy. Průměrná délka konkurzního řízení například v Irsku, Belgii, Finsku či Norsku se pohybuje kolem půl roku. Současně v těchto zemích se společnost dostane do konkurzního řízení mnohem snáze než v tuzemsku. Přitom čím kratší dobu trvá řízení, tím lépe pro samu firmu i pro ekonomiku obchodních partnerů takového podniku.

„Nový zákon posílí práva věřitelů a rozmělní vazbu mezi dlužníkem a správcem konkurzní podstaty. Dává také větší šance na oživení podniku po konkurzu,“ je přesvědčen prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Posílení transparentnosti celého procesu si od nového zákona slibují i členové Svazu průmyslu. Také oni věří, že nová norma zvýší šance na ozdravení problémového podniku. „V našich podmínkách jsme si pomalu zvykli na to, že konkurz rovná se likvidace podniku. Je mi líto, že vlivem zažitého pomalého postupu i ty podniky, které mají na začátku šanci, ji postupně ztrácejí a to se všemi důsledky do života obchodních partnerů, zaměstnanců i života v regionu,“ konstatoval viceprezident Svazu průmyslu Josef Holub.