Výrazně expresivní podobu měla už pozvánka na shromáždění. „Vládo, myslíš zvráceně, když nám zakazuješ pracovat! Vládo, vypnula jsi kulturu, tedy to, co nás odlišuje od zvířat. A dokonce si, vládo, dovoluješ vše, čemu nerozumíš, označovat za volnočasové aktivity! Vládo, mluvíš, jako politruk Československé lidové armády, jako kovaný komunista,“ konstatovaly Podnikatelské odbory.

Výzva za adresáty nedoputovala

Jejich předseda Radomil Bábek chtěl před Strakovou akademií předat výzvu se sedmi doporučeními buď osobně premiérovi, či některému z ministrů nebo přes podatelnu. Muž, který střežil prostor před úřadem a který podle Bábka působil jako „arogantní člen ochranky mafiánů“, prosbu o doručení apelu nevyslyšel.

Opatření proti epidemii označil Bábek na úvod protestu za „reakci, kterou by zvládla i cvičená opice. Možná je to ve skutečnosti tak, že vláda zneužila situace, aby ještě více šlápla na krk malým podnikatelům,“ prohlásil.

Vláda po celou dobu koronakrize, její jarní i podzimní vlny, jedná podle něj „chaoticky, neefektivně a bezohledně vůči občanům ČR“. Neučinila údajně nic, aby „zabránila onemocnění a zbytečným úmrtím lidí z nejohroženější skupiny starých a nemocných“.

Neschopnost se prý skrývá za náhlá rozhodnutí, změny pravidel ze dne na den, za příkazy a zákazy podpořené nouzovým stavem.

„Vláda přenesla ekonomickou zátěž koronakrize na malé podnikatele a živnostníky, kteří nesmějí nebo nemohou vykonávat svou práci a jsou často zcela bez příjmů, přičemž pomoc malým podnikatelům a živnostníkům je velmi omezená a tvrdě podmiňována,“ uvádějí v prohlášení k manifestaci Podnikatelské odbory, které kritizují náhlé uzavření restaurací i dalších provozoven a na druhou stranu umožnění prodeje spotřebního zboží supermarketům a hypermarketům.

Na komára se šlo s kanonem

„Vláda neměla ekonomiku vůbec vypínat. Měla krizi řídit sofistikovaně. A ne jít na komára s kanonem,“ uvedl dále Bábek.

Někteří účastníci setkání upozornili na vlastní tíživou situaci, v níž se kvůli „lock-downu“ jako OSVČ ocitli. „Od Úřadu práce jsem za poslední půl rok dostal všeho všudy 30 tisíc korun. Kdybych neměl rodinu, tak nemám co jíst,“ svěřil se číšník Tomáš Medek, momentálně na nemocenské.

Mezi požadavky, které Podnikatelské odbory adresují vedení země, figuruje vedle zrovnoprávnění malých a velkých podnikatelů či odstoupení vlády snížení DPH alespoň pro zasažené obory, dočasné odpuštění odvodů z mezd a dalších poplatků, uvolnění trhu práce či propuštění asi třetiny úředníků a také „zrušení asi třiceti zbytečných úřadů“.

Vzory hledejme v Rakousku a Německu

Menší podnikatelé navíc žádají po vzoru Rakouska či Německa o kompenzaci ztrát pro krizí postižené subjekty přibližně ve výši tří čtvrtin jejich loňského obratu.

„Tato podpora by přišla stát na maximálně sto miliard korun. Ovšem jednorázově. Zatímco úspory, které chceme po státu, začínají na sto padesáti miliardách ročně. Každý rok stát může ušetřit pravděpodobně kolem čtvrt bilionu korun, když se bude chovat úsporně když bude šetřit sám na sobě, ne na nás,“ zdůraznil Bábek, kterého na konci manifestace legitimovali policisté, protože nesplnil ohlašovací povinnost.

„Akci jsme nepojali jako demonstraci, ale jako setkání jedinců, kteří přišli vyjádřit své názory. Shromáždění jsme neoznamovali záměrně, stejně jako vláda neoznamuje svá opatření, zavírá hospody a obchody ze dne na den a podobně. V porovnání s tím je náš přestupek prkotinou,“ dodal.