„Po přijetí ke studiu studenti vytvoří týmy a během prvních měsíců si založí vlastní společnost. Výuka bude probíhat prakticky přímo formou jejich vlastního podnikání,“ představil program děkan Provozně ekonomické fakulty Martin Pelikán. 

Každý tým dostane vlastního kouče, na pravidelných sezeních s ním budou studenti řešit aktuální výzvy podnikatelského života. 

„Studenti budou uskutečňovat reálné projekty pro reálné zákazníky, nejedná se o simulaci. Na své cestě mohou chybovat, i to je důležitou součástí jejich studia,“ doplnil garant programu Václav Švec. 

Inspirace ve Finsku

Studenti si během tří let projdou třemi fázemi vlastního vývoje: týmový student, týmový leader a týmový podnikatel. „Postupně se naučí plánovat, vybírat do jednotlivých projektů správné lidi a řídit kolektivy,“ nastínila harmonogram studia budoucí koučka Jana Křečková.

Nový studijní program vychází z konceptu Team Academy, který má delší tradici ve Finsku a Česká zemědělská univerzita ho uvádí do Česka jako první. Podle finských studentů učí koncept přijímat výzvy reálného světa. 

„Například přijetí zodpovědnosti za práci, kterou děláte, je něco, co v klasické výuce nezískáte,“ uvedla jedna z absolventek Team Academy Siri Nykänen.