Rada hlavního města o pomoci rozhodla svým usnesením na konci března. Toto usnesení platí pro nájemce nebytových prostor určených k podnikání, jejichž činnost byla významně omezena v důsledku současné pandemie. 

Poskytování slev bude uskutečněno ve formě dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Sleva třicet procent vypočítaná z měsíčního nájemného uhrazeného za třetí a čtvrté čtvrtletí loňského roku bude podnikatelům odečtena z nájmů v příštích měsících. Žádosti lze podávat pouze elektronicky přes Realitní portál Praha. 

Vedení města si je vědomo svízelné situace

Vedení metropole chce tímto krokem pomoci podnikatelům vypořádat se s dopady pandemie. „Jsme si plně vědomi současné krizové situace, která má vážné ekonomické důsledky pro nájemce,“ říká radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).  

Některým uzavřeným podnikům již dříve město prominulo část nájmů. V minulých dnech pražští radní prodloužili například bezplatné užívání restauračních předzahrádek. Prozatím do konce května.