V uplynulém školním roce učilo na ZŠ přes 70.000 lidí. V prvním pololetí letošního roku bylo zastoupení mužů ve sborovnách základních škol asi o procentní bod nižší než v prvním pololetí 2012. Na dalším stupni škol se od roku 2012 snížil podíl mužů ze 35,8 procenta na 34,9 procenta. Na SŠ, VOŠ a konzervatořích učilo celkem více než 50.000 lidí.

Největší zastoupení mají muži v základních školách na Vysočině (16,1 procenta) a v Královéhradeckém kraji (15,4 procenta), naopak nejmenší podíl mužů je ve Středočeském kraji (12,7 procenta). Pražské základní školy jsou těsně nad republikovým průměrem. Na ostatních školách je nejvíce mužů v Královéhradeckém (39 procent) a nejméně v Moravskoslezském kraji (31,1).

Ze škol všech úrovní mizí mladí učitelé. Mezi pedagogy mužského pohlaví klesá podíl věkové kategorie od 26 do 35 let, naopak se zvyšuje zastoupení kantorů starších 56 let. Do mladší skupiny spadala více než čtvrtina učitelů na ZŠ a asi 15 procent na ostatních školách. Ti nejstarší tvořili pětinu mužů na ZŠ a více než třetinu na školách vyšších stupňů.

Zatímco na základních školách je mužem každý sedmý učitel, v jejich vedení mají muži více než třetinové zastoupení. Největší podíl ředitelů a dalších řídicích pracovníků mají základní školy v Jihočeském kraji (44,4 procenta), nejmenší zastoupení mají muži ve vedení středočeských škol (26,7 procenta).

Na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích tvoří muži přes 57 procent členů vedení. Nejvíce v Pardubickém kraji a na Vysočině, kde je jich po 64 procentech. Nejméně v Praze, kde je mužů ve vedení méně než polovina.

Zatímco platové rozdíly mezi řadovými učiteli nejsou výrazné, výdělky vedoucích pracovníků se liší řádově o tisíce. Na základních školách ženy ve vedoucích pozicích letos vydělávaly průměrně 41.757 korun, jejich mužští kolegové 44.864 korun. Na ostatních typech škol je průměrný plat vedení 47.134 korun u mužů a 45.154 korun u žen. Největší rozdíl je v Praze, kde překročil pět tisíc korun. Muži ve vedení škol v metropoli vydělávají průměrně 53.301 korun, což je nejvíce v republice. Jediným krajem, kde ve školách vydělávají více ženy ve vedení, je Plzeňský kraj.