Ve posledním čtvrtletí roku 2022 se podle aktuální analýzy zpracované výše uvedenou trojicí developerů v Praze prodalo 550 nových bytů, což je stejné množství jako ve třetím čtvrtletí. Za celý rok si pak svého kupce našlo 3 100 nových bytů. To v porovnání s rokem 2021 sice představuje zhruba 60procentní propad, nicméně je třeba dodat, že rok 2021 se 7 450 prodanými jednotkami byl rokem rekordním. Pokud bychom tedy loňský rok porovnali s rokem 2020, jednalo by se “pouze” o 47procentní pokles.

Z aktuálních dat také vyplývá, že v meziročním srovnání nabídkové ceny nového bydlení v Praze v závěru roku 2022 vzrostly o více než sedm procent – v průměru činily 154 881 korun za metr čtvereční. Mezikvartálně se však jedná o zvýšení o pouhého půl procenta.

Prodejní ceny nových bytů pak meziročně stouply o téměř deset procent, a to ze 137 946 korun za metr čtvereční v závěru roku 2021 na loňských 151 643 korun. Ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2022 opět jde jen o mírný nárůst ve výši 2,5 procenta.

Ceny nových bytů neklesají

V posledních třech měsících uplynulého roku ale bylo na pražský trh uvedeno zhruba devět set nových bytů s výrazně vyšší průměrnou nabídkovou cenou - 170 511 korun za metr čtvereční. To v meziročním srovnání představuje navýšení o 13,8 procenta.

„Do cen těchto bytů se promítly rostoucí vstupní náklady,” říká předseda představenstva společnosti Trigema Marcel Soural a vysvětluje, proč za současné situace není možné plošný pokles cen očekávat: „Investoři a developeři se potýkají se zvýšením finančních nákladů, ve kterém se promítá skokové zdražení některých stavebních materiálů, prací a energií. Trojnásobně vzrostly i úrokové sazby. Vyšší jsou ceny pozemků, finanční a režijní náklady spojené s přílišnou byrokracií a pomalými povolovacími procesy, na trhu je nedostatek lidských zdrojů ve stavebnictví. To všechno už investoři v rámci výstavby hodně pocítí, a jsou to zároveň i hlavní důvody, proč plošné snižování cen nových bytů čekat nelze.“

Určité snížení cen se ale může dotknout secondhandových nemovitostí. „Starší byty v Praze již zlevnily v průměru o pět až deset procent a dá se čekat ještě další pokles cen, a to zejména u bytů nacházejících se v horších či méně atraktivních lokalitách a u nemovitostí s vyšší energetickou náročností. Lze předpokládat, že se cenové nůžky mezi novými a staršími byty budou postupně rozevírat, a to až na opodstatněných zhruba třicet procent,” říká Kunovský.

Zpomalení prodejů ovlivňuje výši nájmů

„I letos lze ve srovnání s roky předchozími na pražském rezidenčním trhu očekávat výrazně nižší prodejní templo, stagnaci cen, postupný pokles nabídky nového bydlení a dočasný přesun části zájemců o nové bydlení do nájmů. V důsledku zvýšené poptávky po nájemních bytech tak může dojít k významnému růstu nájemného,” přibližuje výhled na letošní rok Kunovský.

Podle aktuální analýzy společnosti Trigema, Skanska Residential a Central Group ve čtvrtém kvartále loňského roku v Praze došlo k nárůstu jednotkové ceny nájmů, a to jak v běžném, tak institucionálním segmentu. „V případě institucionální nabídky nájemních bytů se v meziročním srovnání v průměru jednalo o sedmiprocentní zvýšení, a to na 537 korun za metr čtvereční a měsíc. Metr čtvereční běžně dostupného nájemního bytu se v průměru pronajímal za 378 korun. V tomto případě se jedná o meziroční růst ve výši 12,5 procenta,” dodává Soural.

Nedostatečná nabídka

V závěru roku 2022 si lidé na území hlavního města mohli vybírat z 5 100 nových bytů, z nichž největší množství nabízela Praha 9, Praha 5 a Praha 3.

„Koncem roku se sice nabídka ustálila na úrovni dlouhodobého průměru, pro potřeby metropole je ovšem stále nedostatečná. Bytů se i nadále povoluje velmi málo. Zatímco v roce 2021 se mohla rozběhnout výstavba téměř deseti tisíc jednotek, vloni to byla zhruba polovina,“ říká Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential s tím, že skutečnost, že se v posledním čtvrtletí na trh dostalo pouze 950 nových bytů, představuje druhý nejhorší čtvrtletní výsledek od roku 2017.

Vývoj průměrné prodejní ceny nových bytů v Praze za 4. čtvrtletí za pět let

Rok     Cena v Kč za m2
2018   101 091
2019   106 713
2020   107 877
2021   137 946
2022   151 643

Zdroj: analýza společností Trigema, Skanska a Central Group