Vršovická zdravotní působí na trhu od roku 2009 a poskytuje péči o pacienty z celé České republiky. Jako jediné zařízení v Česku totiž nabízí komplexní operační ošetření kyčelního kloubu, a to včetně takzvané záchovné operace, tedy „opravy“ kyčle bez nutnosti výměny kloubu. „Penta Hospitals je pro nás zárukou vysoké kvality poskytované péče a zároveň příležitost, jak rozšířit spektrum našich služeb a posunout tak kliniku na vyšší úroveň,“ uvedl lékař a člen dozorčí rady Vršovické zdravotní Luboš Kmeť. Vršovická klinika dnes disponuje 72 lůžky a širokým portfoliem ambulantní zdravotní péče,  špičkově vybavenými operačními sály i lůžkový oddělením následné rehabilitační péče. Od roku 2013 provozuje také oddělení následné intenzivní péče. 

„Pentu Hospitals vnímám jako partnera, díky kterému můžeme do budoucna růst a našim pacientům přinášet nové postupy a metody léčby. Kontinuita péče bude zachována, ale zároveň vznikne prostor pro další zlepšování pacientských služeb i péče o naše zaměstnance,“ dodal provozní ředitel kliniky Peter Kysela.

Podle generální ředitelky Pental Hospitals CZ Barbory Vaculíkové struktura péče na klinice plně zapadá do koncepce a oborů, na které se firma soustředí. „Její začlenění do skupiny umožní prohloubit spolupráci Vršovické zdravotní s našimi zařízeními a společně rozvíjet obory, jako je dlouhodobá intenzivní péče, ortopedie nebo rehabilitace,“ uvedla Vaculíková. „Naším cílem je dále posilovat pozici skupiny Penta Hospitals coby významného poskytovatele zdravotních a sociálních služeb v České republice,“ dodala Vaculíková.

Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International, který patří s více než 13 tisíci zaměstnanci, více než 30 nemocnicemi a více než 40 dalšími zdravotnickými zařízeními, mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě. V České republice Penta Hospitals provozuje například nemocnice v Sokolově, Ostrově, Roudnici nad Labem nebo Vrchlabí, společně se sítí specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a poliklinikami. Vlastníkem holdingu je investiční skupina Penta. Ta je rovněž majitelem společnosti Vltava Labe Media vydávající Deník.