„Pokud budeme mít dostatečné množství podnětů, budeme moci snáze určit priority při sestavování příštího rozpočtu," uvedl místostarosta Matěj Fichtner. Zájemci můžou své návrhy posílat do konce května. Během letních měsíců pak dojde na jejich vyhodnocení.

Podmínkou návrhů vylepšení je to, že musí mít investiční a lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšné. Zároveň je nutné, aby se týkaly pozemků v majetku Prahy či svěřených městské části. První krok procesu se odehrál ve středu 26. dubna, kdy Praha 8 uspořádala setkání s veřejností. Zástupci městské části zde představili pravidla a harmonogram projektu.