Nosná konstrukce nad vestibulem stanice metra Budějovická je dlouhodobě v havarijním stavu. Nyní Rada hlavního města Prahy vybrala dodavatele veřejné zakázky na její opravu. Jedná se o společnost BDS Benešov s.r.o, která se zavázala práce provést za necelý půlrok. 

„Oprava Budějovické je pro naši městskou část naprosto zásadní, protože jde o nápravu dlouhá léta trvajícího ostudného stavu. Velký dík patří radnímu Janu Chabrovi, že tuto nezbytnou opravu dotáhl k realizaci,“ řekl místostarosta městské části Praha 4 pro majetek Michal Hroza. 

Provoz metra nesmí být výrazně omezen

Do výběrového řízení na rekonstrukci betonové terasy, které bylo zahájeno koncem loňského roku, se přihlásilo celkem sedm účastníků. Hodnotící komise nakonec vybrala jako nejvýhodnější nabídku benešovské společnosti, která provede stavební práce za 34 184 732 korun, přičemž předpokládaná hodnota zakázky byla bezmála o deset milionů vyšší. 

Firma byla vybrána především na základě nejnižší nabídkové ceny a lhůty plnění. V neposlední řadě se do volby promítla také potřeba minimálního narušení provozu metra i prostoru nad vestibulem. Práce na rekonstrukci terasy by měla stavební společnost zahájit co nejdříve, protože hodlá akci provést během 180 dní a hotovo má být letos na podzim.  

Budoucnost terasy byla nejistá 

Hlavní město začalo podnikat kroky k nápravě stavu chátrající terasy už v roce 2014. Od té doby se karta několikrát obrátila. Od plánů na opravu přes demolici a prodej až do současné fáze, kterou je opět oprava.  

Letité průtahy v řešení situace se skrývají především v tom, že se jedná o komplikovaný právní problém. Terasa totiž zasahuje svou konstrukcí do tubusu metra a zároveň do sousedních dvou budov, které patří jednak České spořitelně a jednak DBK. Teprve nyní se podařilo najít společnou řeč se všemi dotčenými vlastníky.