Nechybí velkoplošné interaktivní displeje, kamery či tabule. Učitel na ni píše a kreslí tužkou, přičemž celý obraz zároveň může být přenášen v perfektním rozlišení například do počítačů studentů, kteří jsou právě v režimu domácí výuky. Učebny jsou navíc vybavené „kognitivním osvětlením“, které má charakter denního světla. 

„Třída žákům skvělým způsobem zprostředkuje empirickou zkušenost s působením fyzikálních zákonů,“ prohlásil učitel Miroslav Staněk v jedné ze čtveřice nových učeben, kde si mohou budoucí automechanici mimo jiné vyzkoušet „crash test“ v podobě nárazu modelu vozidla do stěny. 

Učebny v Hostivaři dohromady tvoří jedno z center interaktivní výuky, kterých vzniká v rámci projektu magistrátu hlavního města a Hospodářské komory ČR patnáct. V devíti případech obohatí podle stejného „mustru“ jako v Hostivaři střední odborné školy a ve dvou gymnázia. Centra ve dvojici uměleckých a dvojici „speciálních“ škol mají vzhledem k odlišnému způsobu výuky jinou podobu. Připravená k užívání jsou zatím dvě centra a čtyři další se chystají.

Cílem investice v celkové výši 160 milionů korun je sdílení „interaktivních“ učeben jak v rámci jednotlivých škol, tak mezi školami, ve kterých zatím nevznikají. Každá učebna má vedle společného základu různé technologie, které jsou navíc z velké části mobilní.

Tablet, projektor i 3D skener

Multimediální učebna v hostivařské škole disponuje speciálními počítači, které zahrnují tablet, projektor i 3D skener. Díky tomu je možné přiblížit detail reálného předmětu, vybranou součástku naskenovat, upravit a výsledek vytisknout na 3D tiskárně.

Učitel na svém monitoru vidí, co přesně dělá každý student a s jednotlivci či vybranými skupinkami může cíleně komunikovat pomocí sluchátek s mikrofonem nebo chatu. Plnohodnotný kontakt je v tomto případě také s žáky, kteří zůstali doma – třeba kvůli obavám z nemoci covid-19.

„V praktických oborech probíhá tradičně výuka následovně: například při ukázce opravy plynového kotle se žáci shluknou kolem mistra odborného výcviku, který jim závadu demonstruje v dílně. Díky interaktivním technologiím může mistr ukázat žákovi i na dálku, kde se přesně nachází konkrétní součástka nebo čidlo,“ řekl k novým možnostem ředitel hostivařské školy Milan Vorel, jenž vyslovil přání do dalších let – „ve své škole se hlavně nechce stát kastelánem“.

Narážel tím na dlouhodobý nedostatek učitelů i absolventů prakticky orientovaných odborných škol. „Naprosto nedostatkové jsou stavební obory. A v jejich rámci nejvíc obor pokrývač-tesař. Když už rodiče svolí s učňovským studiem, tak pro svého potomka vyberou elektrikáře, malíře nebo instalatéra,“ řekl šéf představenstva Hospodářské komory Prahy a zároveň prezident Cechu obkladačů Roman Pommer. „Doufám, že centra interaktivní výuky přispějí k větší atraktivitě odborných škol a naučí pracovat smartphonovou generaci oběma rukama.“