Podle náměstka primátora pro oblast financí Pavla Vyhnánka (Praha sobě) se očekává o tuto nabídku velký zájem. Možnost využije například Tereza Gondková, majitelka rodinné cukrárny Ollies v Balbínově ulici. „Od příštího týdne bych ráda začala s prodejem ze zmrzlinových pultů. Chceme je umístit před dvěma provozovnami partnerského bistra Pokehaus v centru a na Letné. Naše vlastní cukrárna je totiž na Vinohradech v méně frekventované ulici a navíc bychom měli problém se zachováním volného prostoru na chodníku,“ svěřila se Gondková.

Ta ještě čeká na požehnání úřadů, že je zamýšlené partnerství v souladu s podmínkami. Firma Ollies, která má několik dalších cukráren na Moravě, se podle Gondkové může díky pouličnímu prodeji zmrzliny dostat z nulového obratu přinejlepším na několik set tisíc měsíčně. V běžných časech nicméně obrat celé firmy dosahuje několika milionů korun.

„Otvíráme nové cesty, které mohou podnikatele dostat blíž k zákazníkům a podpořit znovu poptávku. Od obchodníků máme skvělou zpětnou vazbu, možnost zařídit si jednoduše a zdarma prodej před provozovnou vítají. Mezi zájemci, kteří se na nás v předchozích dnech obraceli s konkrétními dotazy, bylo třeba i kadeřnictví. Pokud zůstane ulice čistá a průchozí, pak rádi podpoříme venkovní prodej napříč obory,“ uvedl náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek.

Venkovní pípy? Pravidla je nedovolují

Každý předsunutý prodej musí splňovat daná pravidla. Venkovní stánek či stolek je třeba umístit na bezprostřední prostranství před provozovnou. Zároveň musí být neustále ponechán pruh chodníku pro průchod o šířce minimálně metr a půl. Prodejní místo může být „na ulici“ vždy jen během otevíracích hodin stálé provozovny.

Navíc nemůže být venku nabízeno jiné zboží než uvnitř. Na venkovní prodej se samozřejmě vztahují i trvající vládní omezení. V případě zmíněných a celostátně hojně diskutovaných kadeřnictví to například znamená, že venkovní provoz bude možný až za měsíc, po konci zákazu jejich provozu.

Podle magistrátu předsunutý prodej nerozšíří v pražských ulicích ani nabídku točeného piva, která je v této době omezená na výdejní okénka restaurací, jež se rozhodly zůstat v provozu.

Umístění pípy k prodejnímu místu totiž formálně spadá do režimu předzahrádek. A ty navíc podle právě schválené novely tržního řádu nemohou mít samostatnou pípu. Po znovuotevření restauračních předzahrádek na konci května tedy budou muset tyto provozy točit pivo jen uvnitř a nosit ho hostům ven. Město v rámci podpor reagujících na „koronakrizi“ odpustilo do konce roku také veškeré poplatky za zábory pro předzahrádky.

Podle radního pro městský majetek Jana Chabra je nabídka snadné a rychlé realizace předsunutého prodeje vstřícným krokem, který mohou v této krizi využít všechny provozovny, na rozdíl třeba od odložení splátek nájmů za městské nebytové prostory.

K prodeji stačí oznámení

„Naším dlouhodobým cílem je zachování provozů, ale i snaha o zachování zaměstnanosti. Právě toto opatření pomůže velké části podnikatelů obnovit okamžitě provoz, zároveň odstraňuje i případné psychologické bariéry zákazníků ze vstupu do uzavřeného provozu,“ prohlásil Chabr.

Oznámení o venkovním prodeji je třeba adresovat silničnímu správnímu úřadu příslušného městského obvodu, Technické správě komunikací a magistrátnímu odboru poplatků. Detailní informace jsou na webu hlavního města i Podnikatelského a inovačního centra.