„Pan Stiborek jako dlouholetý náměstek IKEMu velmi dobře zná fungování institutu. V tom vidím nesmírnou výhodu, neboť tím odpadne několikaměsíční seznamování s agendou a bude se tak moci ihned po nástupu naplno chopit funkce. Zároveň bude udržena kontinuita řízení institutu, což je velmi důležité, vzhledem k tomu, že IKEM je super specializované pracoviště světového formátu," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Výběrová komise v hodnocení také ocenila ze strany pana Stiborka dobře připravený strategický plán rozvoje institutu. Myslím si, že nový ředitel by se měl mezi svými prioritami zaměřit na hladký přechod na DRG restart a soustředit se v této souvislosti na jednání se zdravotními pojišťovnami. Kromě toho zde bude v příštím roce zahájena strategická investice výstavby nových kapacit. Jeho klíčovým úkolem tak bude dohlédnout na její zdárnou přípravu a průběh,“ doplnil.

Michal Stiborek je profesionální manažer a ekonom. Již téměř dvacet let působí ve vysokých manažerských pozicích, z toho osm let ve funkci ekonomicko-provozního náměstka IKEM. Předtím více než deset let pracoval v soukromém sektoru. Nejprve jako obchodní ředitel společnosti Svit Zlín, poté jako obchodní ředitel společnosti Setuza. a následně byl generálním ředitelem firmy Marila – Balírny. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a MBA na Nottingham Trent University.