Územní studii, která má sloužit jako podklad pro změny územního plánu, si objednal magistrát a pražský Institut plánování a rozvoje (IPR). Zahrnuje celkem 47 hektarů podél ulice Novodvorská, zasahujících katastrální území Libuše a Kamýku. Studii zpracoval ateliér Unit architekti, který začátkem roku vyhrál výběrové řízení.

Vizualizace stanice Nemocnice Krč.
Žaloba byla stažena. Stavebnímu povolení na metro D nic nebrání

„Návrh soustředí hustší a vyšší zástavbu kolem budoucí stanice metra a podél ulice Novodvorská. Počítá s kombinací administrativní a bytové funkce s komerčním parterem otevřeným do nově vzniklého náměstí nad stanicí metra,“ uvádí územní studie.

Počítá se i s městským parkem

Na druhé straně ulice na místě současného OC Obzor je navržen nový blok s komerčními plochami a občanskou vybaveností. Měl by sloužit jako „vstupní brána do sídliště, promenáda, která navazuje na bezbariérový přechod od jižní stanice metra a propojuje nové náměstí s centrální rekreační plochou sídliště“.

Jako protipól zástavby u metra a podél Novodvorské je ve střední části rozvojových ploch navržen městský park. Maximální výškové dominanty mají dosahovat 39 metrů, což podle studie odpovídá výšce nejvyšších panelových domů na sídlišti.

Park Kavčí Hory. Návrh dosud nerealizovaného projektu na Pankrácké pláni pochází z AP Atelieru Josefa Pleskota, který s ním zvítězil v soutěži, pořádané společně developerem Central Group a pražským Institutem plánování a rozvoje.
UNESCO chce nižší stavby, jinak Prahu vyškrtne

Plánované urbanistické změny se týkají hlavně území na jih od Kunratického potoka. Studie se zabývá také variantami dopravního řešení, vyplývajícími nejen z nové linky metra D, ale také z chystaného prodloužení tramvajové tratě a navazujících změn autobusových linek.

Některé bytové projekty už existují na papíře, u jiných developeři teprve uzavírají předkupní smlouvy s majiteli pozemků, mezi nimiž figurují i fyzické osoby. Velkou část parcel dosud vlastní hlavní město, a drží tak v rukou páky, jak v lokalitě zajistit potřebnou občanskou vybavenost.

Lidem chybí obchodní centrum

IPR si letos na jaře nechal vypracovat průzkum veřejného mínění mezi současnými obyvateli Libuše. Společnost ppm factum research oslovila sedm stovek lidí od 15 let. Nejvíc v lokalitě postrádají obchody nebo nějaké komplexní obchodní centrum.

Uzavření průchodu pasáže Budějovická.
Terasa na Budějovické se dočká opravy. Udržovat ji pak bude magistrát

Starším lidem chybí lékárna a služby obecně. Naopak výraznými pozitivy jsou parky, kvalita ovzduší a klid. Do budoucna se místní obávají hlavně velké hustoty zalidnění a také jim vadí výška plánovaných objektů.

Návrh územní studie nyní čeká veřejné projednání, a to 21. listopadu v Centru architektury a městského plánování (CAMP).