První je oblast mezi libeňským depem a Novým spojením u Balabenky (tzv. lokalita Malletova), druhou je oblast bývalého vršovického seřaďovacího nádraží, kde jsou tři lokality: Trnkov, Slatiny, Strašnice, a třetí jsou plochy severně od trati u železniční stanice v Běchovicích. Správa železnic teď bude konkrétní území ještě prověřovat.

„Budou rozpracovány další stupně dokumentace, předně záměru projektu, kde bude konkretizována vlastní proveditelnost nejen z hlediska rozsahu řešení,“ uvedla mluvčí správy železnic Radka Pistoriusová.

close Studie na železniční depa v Praze. info Zdroj: SŽDC zoom_in

Cílem vyhledávací studie bylo nalézt vhodné plochy například z hlediska délky souprav, kolejových kapacit či možností, jak se vypořádat s vlastnictvím pozemků a územním plánem.

Zatímco první dvě uvedené oblasti jsou ve vyhledávací studii sledovány především ke krátkodobému (sedlovému) odstavu souprav se servisním zázemím (sanitárním), lokalita v Běchovicích je určena ke zbudování velkého depa kolejových vozidel, včetně opravárenských kapacit, myčky a podobně. „Případně výhledově aspiruje z tohoto hlediska k zázemí pro vozbu souprav vysokorychlostních,“ doplnila Pistoriusová.

Provozní model nových dep se bude teprve ladit, zařízení by ale měla sloužit všem dopravcům. SŽDC se pustila do hledání nových odstavných míst mimo jiné i kvůli zániku kolejiště na Smíchově z důvodu výstavby developerského projektu.