"Pokud bude výkupní cena kovového šrotu z výkupen kovového šrotu vyšší než nabízená cena kupujících za ten který majetek, bude majetek vyřazen prostřednictvím těchto výkupen," uvádí dopravce na svých webových stránkách.

Všechny autobusy budou podle dostupných informací prodány bez kol. Lépe řečeno, kola bude nutné do dopravního podniku vrátit. Značná část vozů je nefunční a nezpůsobilá pro provoz na pozemních komunikacích.

U čtyřicítky tramvají typu T6A5 je ale vše jinak. Kromě asi tří vozů, u kterých není uvedena minimální nabídková cena, jsou všechny provozuschopné a dopravce si je cení na nejméně 350 tisíc korun bez DPH za kus.

Zároveň zde pro kupce platí omezení, že tramvaje nesmí být po dobu jednoho roku dále přeprodány na území České republiky. Případný prodej právnické nebo fyzické osobě se sídlem mimo území ČR je vítěz soutěže povinen dopravnímu podniku ve sjednané lhůtě doložit.

Úplné znění a podmínky soutěže jsou na stránkách DPP. Zde jsou zároveň všechny předměty představeny ve formě popisu, fotografií a videí.