Navržený postup reorganizace podpořil také vlastník objektu, jímž je Konvent sester alžbětinek v Praze.

Nemocnice svaté Alžběty podle představitelky krizového managementu, ředitelky Štěpánky Heřmánkové, nyní navzdory probíhajícímu insolvenčnímu řízení hospodaří vyrovnaně, přestože splácí pokuty za porušení předpisů v předchozích obdobích. Podle kontrolního zjištění Ministerstva financí ČR z počátku roku 2017 nemocnice za bývalého – dnes již zesnulého - majitele figurovala v kauze podvodného vykazování zdravotních služeb Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Alžbětinkám platí nemocnice měsíční nájemné, s církví by ale mohla v budoucnu spolupracovat i blíž. „Církev by vstoupila majetkově do nemocnice svaté Alžběty. Skýtalo by to prostor rozvíjet její činnost nejen ve stávajících prostorech, ale i v jiných budovách, které církev v republice má,“ uvedl právní zástupce konventu Vít Kučera. „Dávalo by to smysl nejen ekonomický, ale i z hlediska poslání církve,“ dodal.

Společnosti Laiten Group a Medireco, které samy patří mezi věřitele, v rámci reorganizace nabízejí, že do Nemocnice sv. Alžběty vloží částku 25 milionů korun.

„Nechtěli bychom, aby toto klíčové zdravotnické zařízení spadlo do konkurzu, to by znamenalo konec. Je tu 106 lůžek následné péče a není jisté, kam by se přemístili pacienti,“ říká advokát Petr Kincl, který Nemocnici sv. Alžběty zastupuje v insolvenčním řízení. Pokud nyní věřitelský výbor reorganizaci v aktualizované podobě schválí, může být podle Kincla ukončena v červenci letošního roku. „Prodlužováním insolvence je brzděný rozvoj nemocnice,“ upozorňuje Kincl.

Nemocnice sice má smlouvy se zdravotními pojišťovnami a naplněnou kapacitu, nemůže ale kvůli insolvenci žádat o dotace. „Magistrát vypisuje jeden dotační titul za druhým. Dosáhli bychom na ně, jsou zaměřené na následnou péči, hojení ran, a podobně,“ říká ředitelka Heřmánková. „Věřím, že se to s reorganizací podaří a nemocnice získá zpátky jméno, jaké si zaslouží,“ dodává.