Trh průvodcovských služeb byl 
v Česku úplně uvolněn od půlky roku 2008, kdy se z průvodcovství stala volná živnost. Celkem v hlavním městě působí během roku zhruba 6000 průvodců, ti nekvalifikovaní ze zahraničí tvoří menší část. „Podle našich odhadů se jedná o 30 až 40 procent průvodců, kteří se pohybují po Praze," upozornil Voleman.

Asociace průvodců požaduje po vládě mimo jiné zavedení odborné způsobilosti pro výkon profese průvodce a jejich jednotného označení, aby byla umožněna efektivní kontrola. „Například naši ruštináři byli vytlačeni průvodci, kteří sem přijíždějí se skupinami 
z Ruska, děje se tomu tak 
i u cestovních kanceláří 
a agentur. Pohybuje se tady celá řada průvodců, kteří tady nemají ani podnikatelskou registraci ani neodvádějí sociální a zdravotní pojištění," řekl Voleman. „Existence šedého trhu vede také k tomu, že stát přichází o peníze na daních," dodal.

Novelou živnostenského zákona byla průvodcovská činnost před sedmi lety přeřazena z živnosti vázané na živnost ohlašovací volnou. 
V důsledku toho ji bez splnění povinností daných zákonem může bez omezení a rizika postihu vykonávat víceméně každý. Podle asociace jsou často návštěvníkům Česka poskytovány průvodcovské služby nekvalifikovanými průvodci, nebo řidiči.

Jen pobavení turistů

Ti bez hlubší znalosti dějin i českého jazyka si českou historii a tradice upravují tak, aby pobavili turisty, či jim sdělují chybné informace. Kvůli tomu čeští kvalifikovaní průvodci, kteří přitom nemají možnost stejným způsobem volně pracovat v zahraničí, postupně přicházejí o práci.

Během prvních devíti měsíců roku 2014 navštívilo hlavní město přes 4,5 milionu hostů, což bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 104 tisíce více. Nejvíce hostů přijelo z Německa (213 tisíc - 12 procent), z USA (8 procent), Ruska (6 procent) a Velké Británie (5 procent). Obecně byl nižší zájem o ubytování zaznamenán u hostů z východní Evropy, především 
z Ruska a Ukrajiny.