Schéma budoucího dění pod mostem a v okolí schválili aktuálně pražští radní. Celkem jde o tři modely provozování vestaveb. První z nich počítá s komerčním pronájmem za předem stanovené nájemné, kdy se bude soutěžit typ provozu a program podniku. Nájemní smlouva má být uzavřena na pět let a následně může být prodlužována ve dvouletých intervalech.

Druhý typ předpokládá takzvaně kreativní pronájem na tři roky (také s možností dalšího prodloužení) za předem stanovenou cenu, která by měla být nižší. V obou těchto případech by mělo jít vždy o 40 procent z celkového počtu vestaveb. Zbylá část bude vyhrazena „různým start-upům“, které dostanou krátkodobý pronájem na jeden rok. Mix nájemních smluv má zajistit rozmanitost nabízených služeb.

Šanci dostanou i kulturní a komunitní projekty

„Když jsem byla v Berlíně nebo v Londýně, vždycky mi připadalo sympatické, jak město umí využít oblouky viaduktů pro nejrůznější bistra, kavárny nebo galerie,“ uvedla radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

„Jsem ráda, že tomu tak brzy bude i v Praze. Domluvili jsme se, že prostory nedostane zkrátka jen nejvyšší nabídka, ale šanci dostanou i kulturní nebo komunitní projekty. Jsem zvědavá na to, s jakými nápady Pražané přijdou a jak se díky tomu Karlín promění,“ dodala.

Využití oblouků Negrelliho viaduktu - vizualizace

Fotogalerie: Oblouky Negrelliho viaduktu - vizualizace

Aktuálně probíhá projektová příprava úprav veřejných prostranství i samotných vestaveb do oblouků. V prvním pololetí by měla být podána žádost o územní rozhodnutí.

Plán využití oblouků navazuje na kompletní rekonstrukci viaduktu, kterou v loňském roce dokončila Správa železnic. Předtím v obloucích bývaly z velké části zanedbané sklady a garáže, k zabednění zčásti došlo už na začátku 20. století.

Vznikne pozice kurátora

Obnovu prostranství a vestavby zajistí Technická správa komunikací. Po dokončení úprav je předá do správy městské společnosti Trade Centre Praha. Ta bude nově vzniklou zónu spravovat a uzavírat smlouvy s nájemci.

V rámci této společnosti vznikne (podobně jako v případě náplavek) pozice kurátora. Ten bude mimo jiné předsedat komisi pro výběr nájemců, která bude mít celkem deset členů. „Moc se těším, až si sem budeme moci přijít na kávu anebo pivo a navštívit i další zajímavé provozy,“ uvedl radní pro správu majetku Jan Chabr.