Za jejich vysoký počet mohou podle mluvčího PVK Tomáše Mrázka klimatické podmínky. „Dlouhodobé horko a sucho obdobně jako dlouhodobé mrazy způsobují, že se zvyšuje tlak půdy na uložené potrubí a tím dochází k jeho poškození,“ vysvětlil Mrázek. Deníku řekl, že těmto škodám na vodovodech se předcházet nedá. „Počasí v létě ani v zimě neovlivníme,“ konstatuje.

Suché kohoutky

Tento rok přibylo i havárií takzvané I. kategorie, při nichž se ocitne bez vody více než tisíc odběratelů nebo strategické budovy. Zatímco loni se jich za prvních sedm měsíců stalo 26, letos už 45. 

„Informace o haváriích mohou odběratelé sledovat na webu www.pvk.cz v sekci havárie včetně upřesnění, zda mají vliv na dodávky pitné vody. Včetně lokality, kde je případně umístěno náhradní zásobování pitnou vodou, i o předpokládané době ukončení opravy. Vše je dostupné i na Google mapách,“ doplnil Mrázek. 

Lidé si také mohou aktivovat informační SMS zprávy, které je upozorní na poruchu v lokalitě, již si zvolí. Za zprávy se nic neplatí, aktivovat je lze na webu PVK, na zákaznické lince 840 111 112 nebo osobně v zákaznickém centru. Kdo nezvládne cestu k cisterně, může si nechat během výluk donést balíky s pitnou vodou až na stůl. V projektu Balená voda už je zapojena většina městských částí.

Vyplňte formulář

Podmínkou je registrace do projektu, kterou může zájemce provést kdykoliv. Není nutné čekat na odstávku. Žadatel musí vyplnit jednoduchý formulář. Ten může dostat na zákaznickém centru, kde jej i odevzdá, nebo si ho vytiskne z webu a odešle poštou. 

Aby byl do projektu zaregistrován, musí být držitelem některého z průkazů dokládajících handicap. Když kdykoliv poté dojde k havárii, přijde na registrované číslo SMS zpráva s nabídkou donášky pitné vody.

Jakmile se klient ozve na uvedené telefonní číslo a svůj zájem o donášku potvrdí, vyrazí do terénu pracovníci vodáren nebo Červeného kříže. Voda je zabalena v sáčcích podobně jako dříve mléko. Plněny jsou ve vodárně v Káraném. 

Vodovodní soustava pod metropolí má téměř 4500 kilometrů. PVK do její obnovy ročně investují zhruba miliardu. Další 2,2 miliardy dává na údržbu Pražská vodohospodářská společnost, která je vlastníkem soustavy. Jde o akciovou společnost, jejímž vlastníkem je hlavní město.