Ostatně jednotné daně nemají jednotlivé státy USA a také například ve Švýcarsku si různé kantony země stanovují odvody různě vysoké. Hlas proti v Česku proto pozvedla Unie malých a středních podniků. „Unie malých a středních podniků ČR se obává, že líbivý návrh „stejných principů“ by mohl vést ke komplikovanější situaci, než existuje dnes. Riziko chyb a odtažitosti od reality je větší, protože Brusel je od mnoha členských zemí prostě příliš vzdálen,“ píše se v jejím stanovisku k evropským návrhům.

„Představme si, že vznikne špatný předpis o chemických přísadách do bonbónů, který způsobí firmám velké problémy. Všem nám to bude vadit jak zvýšením ceny, tak změnou chuti, ale dotkne se to jen zlomku nás. Daňové zákony jsou však úplně jiné: okamžitě ovlivňují fungování celého hospodářského systému,“ dodal Petr Víšek z Unie malých a středních podniků.

Sbližování daní je podle podnikatelů naprosto nepřijatelné. Pouze s nezávislými daňovými sazbami mohou totiž evropské státy aktuálně reagovat na potřeby odlišného hospodářského vývoje v zemích a potřeby podnikatelů. „Jen tak nebudeme závislí na regulované daňové politice, která se nakonec nehodí nikomu, kromě těch nejsilnějších států v unii, které si ji ušijí na míru, aby si ochránily svoji ekonomiku,“ míní podnikatelé.

K podobnému závěru dospěli i zástupci především větších průmyslových firem sdružených ve Svazu průmyslu. Také podle jejich názoru jsou daně důležitým nástrojem ovlivňujícím ekonomiku a podnikání. „Výchozím principem by měla být zdravá a poctivá daňová soutěž a odstranění daňových překážek v obchodě, spíše než unifikovaný daňový evropský model,“ uvádí se ve vyjádření svazu, který varuje, že by opatření přijatá v Evropské komisi v žádném případě neměla vést k daňové harmonizaci v rámci celé Evropské unie.

„Nezávislost daní si musíme uchovat. Jakmile Česká republika přijme euro a vzdá se vlastní měnové politiky, zůstanou nám pouze fiskální nástroje – daně a výdaje. Jedná se o to, abychom měli alespoň nějakou možnost ovlivňovat hospodářský cyklus s ohledem na naše vlastní zájmy. Nevidíme žádný důvod si myslet, že by úředníci v Bruselu při jakýchkoliv následných změnách zohledňovali konkrétně zájmy České republiky,“ dodal za menší podnikatele Víšek.

Podle názoru malých a středních podnikatelů by Evropská komise udělala mnohem lépe, kdyby v rámci Evropské unie prosazovala především pokles byrokratické zátěže v podnikání a podporovala znalostní ekonomiku. „Pro usnadnění podnikání je potřeba systém daní komplexně zjednodušit, harmonizace tisíců výjimek by naopak mohla přinést zkázu,“ uvedl Víšek.