Urbanistická studie, pocházející z dílny Institutu plánování a rozvoje (IPR), vytváří koncepci pro celé území Nákladového nádraží Žižkov a koordinuje jednotlivé stavební záměry soukromých investorů, města i městské části. Zveřejněna byla vloni a následně byla na základě připomínek a požadavků Prahy 3, veřejnosti a dalších zainteresovaných stran upravena. Místní se totiž obávali neuspokojivých dohod s developery, zvýšené dopravní zátěže i proměny lokality ve čtvrť plnou investičních bytů, v níž budou chybět potřebné služby, parky a zeleň.

Fotogalerie: Nákladové nádraží Žižkov - vizualizace

„V Radě hlavního města Prahy jsme nově upravenou studii schválili jako celek, včetně vypořádání všech připomínek i nově dopracovaného závazného výkresu veřejné vybavenosti. Tato studie se stane i podkladem pro dohodu v území, vycházející z Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území, a především pak závazným podrobným plánem pro vznik nové městské čtvrti,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Cílem je město krátkých vzdáleností

Město se s developery i městskou částí dohodlo na rozsahu a umístění veřejné vybavenosti i na finančním plnění. Na základě požadavků města by spoluúčast developerů, kteří v daném území vlastní pozemky a připravují či již budují své projekty, měla přesáhnout částku 1,5 miliardy korun.

Soukromí investoři se budou podílet nejen na stavbě nové základní školy, která vznikne v centru lokality dostavbou k hlavní budově nákladového nádraží, ale i na rekonstrukci Základní školy na Havlíčkově náměstí, realizaci centrálního parku a dalších navazujících náměstí a ulic. Nový park se, podobně jako objekt bývalé zásobovací haly, stane dominantou celého území a jeho podoba vzejde z architektonicko-krajinářské soutěže.

Fotogalerie: Žižkovské nákladové nádraží

„Praha potřebuje, aby se její bytový fond rozrůstal, ale nikoliv na okraji města, protože to jen vytváří další tlak na dopravu a parkování a neúměrně zvyšuje náklady na výstavbu veřejné dopravy. Správná cesta je revitalizovat takzvané brownfieldy a budovat ‚města krátkých vzdáleností‘. To ovšem za předpokladu, že taková města budou mít dostatečnou a kvalitní veřejnou vybavenost,“ připomněl Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3 pro územní rozvoj.

V budoucnu by tak na žižkovském brownfieldu měla kromě bytů pro zhruba patnáct set lidí vyrůst i další soukromá a střední škola, dojde i na výstavbu nových mateřských škol, prostor dostane i poliklinika, denní stacionář či dům pro seniory. Památkově chráněná hlavní budova nákladového nádraží se změní v multifunkční centrum s knihovnou či volnočasovým klubem.

Nová třída i tramvajová trať

K dohodě došlo také ohledně co nejrychlejší dostavby tramvajové trati, obsluhující nové území. Ta se již projektuje a zprovozněna by měla být do roku 2029.
Součástí návrhu je i vznik nového propojení Malešické a Českobrodské ulice, takzvaná Jarovská třída. Samostatnou studii, která vznikala v návaznosti na studii nové městské čtvrti, pražští radní již také schválili.

„Studie představuje návrh architektonického, krajinářského a dopravního řešení, které umožní zapojit dopravní infrastrukturu včetně plánované tramvajové trati Olšanská – Habrová do stávající i plánované zástavby Nákladového nádraží i širší oblasti Žižkova,” uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a dodal, že řešení nové ulice navazuje i na projekt dokončení Městského okruhu a Libeňské spojky.