Podle města je důvodem takovéhoto kroku nevýhodnost smluv, z nichž některé byly uzavřeny ještě v devadesátých letech. Město pronajímá kolem devadesáti parkovišť a výpovědi se budou týkat zhruba dvou třetin z nich. Ze zbývajícího počtu, některá parkoviště skončí, v dalších případech jde např. o parkovací domy, které by měly být vyjmuty z plánu. Dále jde také o plochy s komplikovanými majetkoprávními vztahy.

Systém parkovišť by měl být propojen s parkovacími zónami

„Chceme, aby parkoviště měla jednotný standard služeb, a zároveň budeme u drtivé většiny parkovacích míst garantovat cenu 800 korun měsíčně pro rezidenty,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek. Systém městských parkovišť by přitom měl být v některých oblastech propojen s parkovacími zónami, které by mohli v nočních hodinách využívat rezidenti s platnými parkovacími kartami. „Výhodou je i to, že u parkovišť v městském systému bude on-line databáze volných parkovacích míst,“ dodal Dolínek.

Podle náměstka by parkovací plochy měla provozovat TSK. Firma v současnosti spolupracuje s operátorem ICT na přípravě systému. Do dubna, kdy končí nájemní smlouvy, by také magistrát chtěl vysoutěžit i vybavení parkovišť (závory, kamery). Už loni Praha ukončila provoz některých parkovišť, jako např. na Malostranském náměstí, které stálo v sousedství budovy muzea hl. města Prahy na Florenci.

V současnosti se výše nájmu pronajímaných parkovišť liší. Nájemci v Habrově ulici na Žižkově např. platí městu za 45 parkovacích míst 12 609 korun, zatímco v Lýsově ve Stodůlkách je to za 66 míst 8 167 korun.